Home Builder Awards Laury Buildera 2021 ADAM MAŃKA – LAURY BUILDERA 2021
ADAM MAŃKA – LAURY BUILDERA 2021
0

ADAM MAŃKA – LAURY BUILDERA 2021

0
0

Z czasem trudności, problemy zastępuje określeniem „wyzwanie”. A wyzwania mają smak przygody i tak też traktuję moją drogę zawodową, z ciekawością czekając na kolejne realizacje. ADAM MAŃKA KIEROWNIK BUDOWY, DYREKTOR KONTRAKTU KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SP. Z O.O.

Inwestycje hydrotechniczne są realizowane w bardzo specyficznych warunkach. Nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne, zmienny stan wód i kierunki wiatrów, występowanie tzw. cofek czy zalodzeń akwenu – to standard w tego typu pracach oraz sytuacje, na które należy na bieżąco reagować. Realizując prace hydrotechniczne, widzimy, jak ogromny wpływ na człowieka wywiera pogoda. Przykładowo silne wiatry, duże falowanie, wysokie stany wód często wstrzymują wykonanie prac na kilka dni, np. prace demontażowe, wykonywanie pali, roboty żelbetowe (szalowanie, zbrojenie, montaż prefabrykatów). Wiele działań jest prowadzonych nad (ale też pod – tu przy udziale ekip nurkowych) lustrem wody, co stawia dodatkowe wyzwania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości wykonywanych robót. Człowiek nabiera pokory, jednocześnie poszukując rozwiązań, które będą optymalne do zrealizowania zadania, ale także bezpieczne dla kadry technicznej oraz pracowników wykonujących prace branżowe. Natomiast od początku mojej drogi zawodowej jestem zdania, że pracując przy realizacji trudnych inwestycji, człowiek uczy się szybciej, szybciej nabiera doświadczenia, także pod kątem podejmowania decyzji, które czasami wymagają błyskawicznej analizy i wskazania kierunku do dalszych poczynań. Z czasem trudności, problemy zastępuje określeniem „wyzwanie”. A wyzwania mają smak przygody i tak też traktuję moją drogę zawodową, z ciekawością czekając na kolejne realizacje.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej i członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, od wielu lat jest niekwestionowanym liderem w prowadzeniu projektów hydrotechnicznych realizowanych przez Korporację Budowlaną DORACO, a jego wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie mają istotny wpływ na rozwój działalności w sektorze budownictwa hydrotechnicznego przez spółkę.

W DORACO pracuje od 2005 roku, a jego pierwszym kontraktem, na którym pracował jako inżynier budowy, była realizacja Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Gdańsk. W kolejnych latach prowadził szereg kontraktów w polskich portach, na stanowiskach kierownika budowy, robót hydrotechnicznych, aż do dyrektora kontraktu. Jego działalność związana z kompleksowym prowadzeniem projektów skutkowała otrzymaniem tytułu Hydrotechnik Roku 2019 r. – wewnętrznej nagrody DORACO przyznawanej przez Zarząd spółki i Dyrektora oddziału hydrotechniki. Zaś zrealizowana pod jego kierownictwem inwestycja: „Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża OPP i Mew w Porcie Gdańsk, I etap” zdobyła nagrodę Kryształy przetargów publicznych 2020 w kategorii Ochrona środowiska i gospodarka wodna. Praca to jego pasja, ale równie silnym uczuciem darzy sport, m.in piłkę nożną. Był współorganizatorem i czynnym graczem firmowej drużyny piłkarskiej, bo jak sam mówi – gra w piłkę integruje oraz pomaga w pracy. Relacje z koleżankami i kolegami z pracy są zresztą dla niego bardzo ważne, bo – firma to ludzie. I tak też jest na każdym kontrakcie prowadzonym przez Adama Mańkę: doświadczeni pracownicy są mentorami dla młodych inżynierów, panuje atmosfera wsparcia, zrozumienia, mimo niejednokrotnie trudnych sytuacji związanych z realizacją inwestycji hydrotechnicznych

Nabrzeże OPP i Mew, Port Gdańsk – Fot. arch. KORPORACJA BUDOWLANA DORACO

DORACO

open