Home Builder Awards Polski Herkules 2021 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ GARBACZ – POLSKI HERKULES 2021
prof. dr hab. inż. ANDRZEJ GARBACZ – POLSKI HERKULES 2021
0

prof. dr hab. inż. ANDRZEJ GARBACZ – POLSKI HERKULES 2021

0
0

Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ GARBACZ Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Członek KILiW PAN, Prezydent International Congress on Polymers in Concrete – jest międzynarodowym specjalistą w inżynierii materiałów budowlanych, od 2016 dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

WNIÓSŁ ISTOTNY WKŁAD W ROZWÓJ INŻYNIERII NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Profesor Andrzej Garbacz – członek KILiW PAN, Prezydent International Congress on Polymers in Concrete – jest międzynarodowym specjalistą w inżynierii materiałów budowlanych, od 2016 dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W latach 2012–2016 dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej na tym Wydziale. Od 2018 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. W swojej karierze zawodowej koncentrował się na mikrostrukturalnych uwarunkowaniach kształtowania właściwości materiałów budowlanych, w szczególności materiałów do napraw i ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod inżynierii materiałowej, w tym metod nieniszczących. Jego projekty wniosły istotny wkład w rozwój inżynierii napraw konstrukcji betonowych. Międzynarodowe doświadczenie zdobywał podczas długoterminowych staży w University of Liege, National Institute of Standards and Technology, University of Michigan. Współpracuje z wieloma ośrodkami na całym świecie w obszarze nowych rozwiązań materiałowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa. Jest autorem ponad 200 publikacji. W swojej działalności jako dziekan i naukowiec kieruje się propagowaniem twórczego wykorzystania metod inżynierii materiałowej do rozwiązywania współczesnych wyzwań budownictwa, zachęcając do tego studentów oraz młodych naukowców.

open