Home Builder Awards Polski Herkules 2021 JÓZEF M. KOSTRZEWSKI – POLSKI HERKULES 2021
JÓZEF M. KOSTRZEWSKI – POLSKI HERKULES 2021
0

JÓZEF M. KOSTRZEWSKI – POLSKI HERKULES 2021

0
0

JÓZEF M. KOSTRZEWSKI Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Działalność zawodową w całości związał z budownictwem: zakład produkcyjny, instytut badawczy, biuro projektowe, administracja gospodarcza i samorządowa z Ministerstwem Budownictwa włącznie.

PRZYCZYNIŁ SIĘ DO ROZWOJU I UMOCNIENIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Działalność zawodową w całości związał z budownictwem: zakład produkcyjny, instytut badawczy, biuro projektowe, administracja gospodarcza i samorządowa z Ministerstwem Budownictwa włącznie.

W 1994 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Biura nowo utworzonego Stowarzyszenia Producentów Betonów, którą to funkcję sprawuje do chwili obecnej. Dzięki swoim inicjatywom w istotny sposób przyczynił się do rozwoju, umocnienia i rozpoznawalności tej organizacji w budownictwie. W ramach Stowarzyszenia funkcjonują dwie niezależne sekcje: Prefabrykacji Betonowej oraz Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK). To właśnie dzięki jego zaangażowaniu i otwartości na współpracę z ludźmi, mimo różnego profilu działania, obydwie sekcje potrafią działać harmonijnie oraz realizować swoje zadania przy poszanowaniu odrębności. Od momentu powstania Stowarzyszenia postawił na otwartość i nawiązanie wielu kontaktów z organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o podobnym profilu działania. Jest organizatorem wielu konferencji, w tym V Międzynarodowej Konferencji EAACA w Bydgoszczy z okazji jubileuszu 60-lecia uruchomienia produkcji ABK w Polsce. Od 2001 roku jest aktywnym członkiem Komitetów – Strategicznego i Wykonawczego EAACA. Obecnie organizuje VII Konferencję SPB 2022 pt. Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie, która odbędzie się 11–12 października 2022 roku w Serocku k. Warszawy.

Za swoją działalność został nagrodzony wieloma odznaczeniami państwowymi oraz wyróżnieniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym w 2004roku. Jednak najbardziej ceni sobie Złotą Syrenkę za
Zasługi dla Warszawy. Ważna dla niego jest też statuetka Keramos nadana przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH za współpracę ze środowiskiem akademickim. Istotne miejsce zajmie również Polski Herkules, który odzwierciedla jego aktywność oraz zaangażowanie w dziedzinie budownictwa i materiałów budowlanych. Jest otwarty na współpracę z ludźmi, ciekawy świata. Interesuje się muzyką – wychowany w rodzinie o tradycjach muzycznych, w wolnych chwilach gra na pianinie. Historia to drugie hobby, zwłaszcza historia Warszawy, wynikająca z kolei z pochodzenia jego rodziny – od pokoleń związanej z Warszawą. Mimo wielu spełnień wierzy, że może jeszcze wiele zaoferować…

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

open