Home Architecture Design Konstrukcja – użytkowa funkcja architektury
Konstrukcja – użytkowa funkcja architektury
0

Konstrukcja – użytkowa funkcja architektury

0
0

Aby budynek .KTW mógł pełnić swoje funkcje, a poza tym wpisać się estetycznie w koncepcję architektów, należało zaprojektować odpowiednie elementy konstrukcyjne i nośne. Było to nie lada wyzwaniem, ponieważ musiały być one wykonane z wysokiej jakości materiału, a także przybrać kształt zgodny z wizją architekta.

Firma MC Control™, dzięki współpracy z EljakoAL – głównym wykonawcą fasady .KTW, uczestniczyła w budowie tego nowoczesnego obiektu. Była wykonawcą podestów technicznych okalających taras widokowy. Nawet ten drobny element wymagał dostosowania do szczegółowych wymagań architektów z Medusa Group czuwających nad całością koncepcyjną.

– Konstrukcje, w zależności od zastosowań, spełniają różne funkcje. Naszym zadaniem, jako konstruktorów, jest całkowite dopasowanie się do wymagań architektonicznych. Mam na myśli nie tylko gabaryty elementów konstrukcyjnych czy zastosowanie konkretnego rodzaju materiału, ale również kształt i wygląd tych części, które muszą odpowiadać wizji architekta lub głównego projektanta – tłumaczy Marcin Czubowicz, Członek Zarządu MC Control™.

MC Control™ z Medusa Group współpracował również przy budowie biurowców Wad3 w Krakowie, przy ul. Wadowickiej. Poważnym wyzwaniem było w tym przypadku dopasowanie konstrukcji wsporczych urządzeń do ograniczonej przestrzeni tarasu dachowego oraz bardzo skompresowanej instalacji rekuperacyjnej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi, tj. Tekla Structures, dla modelowania konstrukcji oraz oprogramowania do analiz konstrukcyjnych SCIA Engineer, firma sprostała temu trudnemu zadaniu. Nie było to tylko jedno zadanie, ponieważ firma wykorzystywała swoją wiedzę oraz doświadczenie również w analizie konstrukcji wsporczych 120tonowej kruszarki bazaltu dla kopalni Lafarge, gdzie konieczne było przeprowadzenie zaawansowanej analizy harmonicznej, uwzględniającej dynamiczną pracę urządzeń.

Ta specjalistyczna wiedza była również konieczna w analizie wiat Novotel i Shell. Konstrukcje musiały uwzględniać pracę przy wysokim ryzyku pożaru.

Szczególną uwagę poświęcono wiacie stacji benzynowej, w przypadku której należało ukształtować elementy konstrukcyjne w taki sposób, aby spełniały wymagania przy tankowaniu lotnego paliwa gazowego LNG.

Innym wyjątkowym wyzwaniem konstrukcyjnym dla firmy była również współpraca z norweskimi archi tektami: Perry Design & Idea Development v Trond Nicholas Perry. Zadaniem projektantów było wykonanie funkcjonalnych rzeźb, które miały stanowić część wystroju szkół w Kristiansand i Mosby w Norwegii. MC Control™ dopasował konstrukcję nośną tak, aby rzeźby pozostały bez zmian, a elementy konstrukcyjne zapewniały bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom i były jednocześnie odporne na ewentualne akty wandalizmu.


Zdjęcia arch. MC Control™

open