Home Biznes i Ludzie BUILD BEYOND TOMORROW
BUILD BEYOND TOMORROW
0

BUILD BEYOND TOMORROW

0
0

Rozmowa z Hubertem Wiśniewski, Country Managerem Wicona Polska

Grzegorz Przepiórka: W zeszłym roku w polskim oddziale WICONA zaszły zmiany organizacyjne. Na czym one polegały?

Hubert Wiśniewski: Zmiany organizacyjne, które przechodziliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, dotyczą nie tylko brandu WICONA i naszego zespołu w Polsce, ale całej Grupy Hydro Building Systems. Wiążą się one z nowym spojrzeniem na sytuację rynkową oraz dostosowaniem do tego naszej strategii handlowej. Obserwujemy wzrost eksportu i to, jak bardzo aktywne są firmy z Polski w tym obszarze. Widzimy ich zaangażowanie w projekty oraz sprzedaż na rynku w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy krajach Beneluksu. Jako Hydro zdecydowaliśmy się w jeszcze większym stopniu wspierać naszych partnerów handlowych poprzez współpracę międzynarodową. Od roku 2021 Polska została dołączona do grupy Europe North – w składzie której mamy takie regiony jak Wielka Brytania, Skandynawia czy kraje DACH. Ostatnie trzy lata to czas intensywnych badań oraz pracy nad udoskonaleniem strategii 2025, obejmujące kluczowe cele w zakresie rentowności i zrównoważonego rozwoju. Zmiany dotyczyły również poszczególnych brandów, w tym marki WICONA, która od 2021 roku jest brandem reprezentującym Grupę Hydro na rynku polskim. Naszym głównym celem jest obecność we wszystkich segmentach rynku. Jak wspomniałem, przynależność do regionu North daje duże możliwości dla naszych klientów. WICONA Polska ma znaczący udział w zespole International Big Project – który zajmuje się współpracą z Inwestorami i Architektami – oraz rekomendację firm z Polski. Natomiast marka SAPA, z którą funkcjonowaliśmy równorzędnie na rynku polskim, nadal będzie dostępna dla klientów w Polsce specjalizujących się w eksporcie swoich wyrobów do Skandynawii.

G.P.: Jak zmiana wpłynęła na Pana stanowisko?

H.W.: W pewnym sensie jest to zakończenie naszych celów strategicznych. Hydro Building Systems w Polsce ma ambicje bycia znaczącym dostawcą systemów. Wiąże się to z ciągłym rozwojem organizacji i oczywiście zwiększeniem sprzedaży. Dlatego będziemy rozwijać się w nowych obszarach – w nowych segmentach rynku. Ważnym elementem będzie promocja naszych zrównoważonych rozwiązań. Działania firmy WICONA opieramy na filozofii BUILD BEYOND TOMORROW, w której wykraczamy poza stosowanie światowej klasy niskoemisyjnych materiałów, aby każdy aspekt naszej działalności był możliwie jak najbardziej zrównoważony. Wprowadzamy na rynek wysokowydajne produkty obiegu zamkniętego, co przyczynia się do ograniczania emisji dwutlenku węgla spowodowanych fazą użytkowania. Jednocześnie wykraczamy poza produkty, aby skupiać się na emisjach początkowych, by przyczynić się do ograniczania emisji dwutlenku węgla zarówno w fazie produkcji, jak i budowy. Osobiście zmiany te przyjmuję jako wyzwanie, a moim celem jest przede wszystkim zwiększenie rentowności oraz wzmocnienie świadomości naszej pozycji jako lidera niskoemisyjnych rozwiązań dla budownictwa.

G.P.: Odpowiadacie na megatrendy związane z Zielonym Ładem?

H.W.: Naszym celem do 2025 jest wzmocnienie pozycji produkcji i komercjalizacji niskoemisyjnego aluminium oraz poszerzenie naszego portfolio o nowe obszary recyklingu i odnawialnych źródeł energii. Zamierzamy do tego czasu ograniczyć emisję CO2 o połowę. Podobnie jak inne marki grupy Hydro opracowujemy produkty z myślą o cyklu życia w obiegu zamkniętym, zgodne z zasadami filozofii cradle-to-cradle. Działamy w kierunku stworzenia okien, drzwi i fasad w 100% nadających się do ponownego przetworzenia. Nasze nadające się do recyklingu materiały oraz produkty obiegu zamkniętego mają certyfikaty EPD i spełniają międzynarodowe normy oraz regulacje, takie jak BREEAM, LEED, DNGB i inne podobne certyfikaty budowlane.

G.P.: Czy uważa Pan, że trend ekologiczny już wpływa istotnie na polską branżę budowlaną?

H.W.: Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 40 lat co tydzień będzie budowany odpowiednik miasta wielkości Paryża. Biorąc pod uwagę fakt, że sama produkcja betonu stanowi 8% całkowitej globalnej emisji, sposób, w jaki projektujemy oraz konstruujemy nowe budynki, musi się radykalnie zmienić. Udoskonalenia w projektowaniu, innowacyjne materiały, nowe techniki konstrukcyjne pomagają zminimalizować wpływ nowych rozwiązań na całkowity okres eksploatacji węgla. I to już się dzieje na rynku polskim, zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i inwestycyjnym. Dowodem na to są takie obiekty jak warszawski Skyliner czy poznański Pixel. Budownictwo jest przygotowane do realizacji celów związanych z redukcją CO2. Jednak zmiany klimatyczne to coś więcej niż kryzys środowiskowy – to kryzys społeczny. Biorąc pod uwagę skalę wymaganych zmian, przyszłość oparta na neutralności węglowej nie nastąpi bez współpracy między wszystkimi branżami sektora publicznego i prywatnego. Wyzwanie dekarbonizacji środowiska zbudowanego z korzyścią dla całego społeczeństwa musi stać się siłą napędową konkurencyjności wszystkich podmiotów na rynku. Rząd musi odgrywać kluczową rolę w ustalaniu odpowiednich zachęt oraz ram regulacyjnych, w zwiększaniu skali rozwiązań w zakresie budownictwa ekologicznego i przyspieszaniu tej transformacji.

G.P.: Zrównoważona przyszłość przyświeca działaniom WICONY i całej grupy Hydro od początku działalności. Czy przypisujecie sobie miano prekursora zrównoważonego rozwoju w sektorze systemów aluminiowych?

H.W.: Sukces grupy Hydro pochodzi z ponad stuletniego doświadczenia w rozwoju technologii i energii odnawialnych, takich jak energia wodna. Grupa jest liderem w dziedzinie recyklingu aluminium. Wprowadzając w życie swoją filozofię odpowiedzialności za środowisko, czyni ją także podstawowym kryterium w zakresie badań oraz rozwoju. Odpowiedzią na trendy jest nasze niskoemisyjne aluminium. Hydro CIRCAL to najwyższej jakości gama aluminiowa składająca się w co najmniej 75% z aluminium pochodzącego z recyklingu odpadów po-użytkowych. Wraz z serią produktów Hydro CIRCAL 75R oferujemy najbardziej przyjazne dla środowiska produkty aluminiowe w budownictwie. Hydro CIRCAL 75R to materiał certyfikowany przez DNVGL, niezależną instytucję, która gwarantuje, że 75% materiału pochodzi z po-użytkowego aluminium, czyli aluminium, które osiągnęło koniec swojego cyklu życia.

G.P.: Czy może powiedzieć Pan coś więcej na temat niskoemisyjnego aluminium? Czy surowiec ten nie traci swoich właściwości w czasie procesu recyklingu?

H.W.: Hydro CIRCAL jest zdecydowanie jednym z największych osiągnięć ostatnich lat, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój na rynku budowlanym. Fakty mówią same za siebie: średnia europejska emisji CO2 na kg aluminium wynosi 8,6 kg dwutlenku węgla. Na całym świecie ta średnia to aż 18 kg CO2 na kg aluminium. W przypadku Hydro CIRCAL 75R liczba ta spada do około 2 kg CO2 na każdy kg aluminium, co stanowi najniższą emisję dwutlenku węgla na rynku. Przełomem jest również czystość uzyskiwanego stopu. Proces otrzymywania tego materiału jest 10 razy czystszy niż w konwencjonalnych systemach. Jego emisje CO2 są znacznie poniżej średniej na obecnym rynku, zmniejszając ją o prawie 40% w porównaniu z emisją z konwencjonalnego procesu aluminiowego. Stop CIRCAL od dłuższego czasu był sukcesywnie wprowadzany do naszych rozwiązań katalogowych. Teraz wszystkie nasze produkty są wytwarzane właśnie w ten sposób. Oznacza to, że kupując dowolne rozwiązania standardowe, każdy może przyczynić się do redukcji CO2. Dotyczy to zarówno produktów marki WICONA, jak i SAPA. To naprawdę duża zmiana – mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy w tej dziedzinie prekursorem.

G.P.: Ponad 300 obiektów na całym świecie ma niskoemisyjne fasady WICONA. Czy takie obiekty znajdziemy również w Polsce?

H.W.: Realizowanych jest wiele inwestycji w całym kraju, ale jednym z pierwszych obiektów, w których zastosowano Hydro CIRCAL, jest warszawski kompleks biurowy LIXA. Inwestorem kompleksu jest firma Yareal Polska, wiodący deweloper w Polsce, należąca do Yareal International N.V. Projekt HRA Architekci stanowi trzeci co do wielkości kompleks biurowy w Warszawie. WICONA dostarczyła tu fasady w systemie WICTEC 50 i WICTEC 50FP, okna: WICLINE 75 evo oraz WICLINE 75 evo z klapą wentylacyjną, a także drzwi: WICSTYLE 75 evo. Projekt obiektu LIXA od początku zakładał zastosowanie rozwiązań i materiałów o niskim śladzie węglowym. Fasady wykonane ze stopu aluminium Hydro CIRCAL, z najniższym na świecie śladzie węglowym na poziomie 2,3 kg CO2 na kilogram aluminium, idealnie wpisywały się w ten projekt. Dostarczyliśmy tu 120 ton niskoemisyjnego aluminium, oferując fasady o minimalnym śladzie węglowym, a możemy sprostać jeszcze większym wymaganiom rynku dotyczącym zrównoważonych rozwiązań. Aby dokładnie określić, jaki wpływ miało to na środowisko, chciałbym zaznaczyć, że dzięki rozwiązaniu CIRCAL zredukowaliśmy emisję CO2 o 630 ton.

G.P.: Nowo powstałe budynki są imponujące, ale czy systemy WICONA sprawdzą się w obiektach modernizowanych?

H.W.: Modernizacja to ważny aspekt zrównoważonego budownictwa. Wykorzystanie już istniejących obiektów ma ogromne znaczenie w emisji CO2 wytwarzanego w czasie prac budowlanych. Chętnie podejmujemy się realizacji takich projektów. Świetnym przykładem jest Budynek Ticon w Norwegii. Został zbudowany w 1963 roku w stylu architektonicznym typowym dla tego okresu, który obecnie jest rzadkością. Jego zewnętrzna część została uznana przez lokalne władze budowlane za zabytek historyczny. Celem było stworzenie obiektu w duchu przyszłości, ale wszelkie modernizacje musiały zostać wykonane przy jak najmniejszej zmianie oryginału. Teoretycznie projekt był niemożliwy do zrealizowania i nie można zaprzeczyć, że był wyzwaniem. Ale została stworzona specjalna grupa projektowa, w którą głęboko zaangażowani byli architekci, przedsiębiorcy oraz nasi dostawcy. Sporządzono ekspertyzę w zakresie aluminium, przeprowadzono szkolenia dla wykonawcy. Nie tylko udało się stworzyć budynek zgodny ze współczesnymi standardami, zachowując oryginalny projekt architektoniczny, ale znacznie wykroczono poza to, czyniąc z niego obiekt niemal neutralny energetycznie, bardzo zrównoważony, wypełniony nowoczesną technologią i Hydro CIRCAL. Rezultatem jest realizacja, która zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne o 90 procent.

G.P.: Jakie premiery firma szykuje w tym roku? I na co jeszcze w ofercie WICONA warto zwrócić szczególną uwagę?

H.W.: Jesteśmy tuż po premierze nowych rozwiązań fasadowych WICTEC 50 NG oraz WICTEC 60 NG. Te rozwiązania dają zupełnie nowe możliwości, jeśli chodzi o fasady słupowo-ryglowe. Oczywiście najwięcej nowości pojawi się na początku roku 2023. Będą to między innymi: zupełnie nowy system drzwi podnoszono-przesuwnych WICSLIDE 180 oraz nowy system okienny WICLINE 90 SK i drzwiowy WICSTYLE 90 SK. Szczególnie jednak warto zwrócić uwagę na system WICTEC EL evo. Od dłuższego czasu widzimy na rynku polskim duże zainteresowanie fasadami elementowymi. Proponujemy naszym klientom gotowe – katalogowe rozwiązanie, które możemy dopasować do potrzeb konkretnego projektu.

G.P.: Nie uważa Pan, że te rozwiązania za bardzo wyprzedzą potrzeby rynku?

H.W.: Innowacyjność tworzy przewagę konkurencyjną. Od samego początku WICONA była w stanie zaoferować nowe, zaawansowane technicznie pomysły i rozwiązania, zapewniając realny postęp partnerom rynkowym oraz klientom. Sukces ten opiera się na 180 zarejestrowanych patentach, z których 46 nadal obowiązuje. Na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat mogliśmy poszczycić się wieloma ekscytującymi innowacjami – niekiedy był to jedynie detal konstrukcyjny, a czasami, jak w 2010 roku, początek pełnej „ewolucji”, która stopniowo objęła całą gamę produktów. WICONA zdefiniowała tę koncepcję jako ciągły rozwój własnych systemów w celu spełnienia rosnących wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, izolacji cieplnej i ochrony klimatu. Dzisiaj to pełne portfolio produktów z zakresu okien, drzwi oraz rozwiązań fasadowych dostosowanych do potrzeb projektantów i inwestorów, które doskonale wpisują się w każdy rodzaj budownictwa.

G.P.: Szeroki asortyment specjalistycznych rozwiązań. Czy klienci mogą liczyć na Państwa wsparcie?

H.W.: Każda inwestycja jest niepowtarzalna, indywidualnie zaprojektowana tak, aby zachwycać i spełniać życzenia klientów. W takiej sytuacji specjalistyczne doradztwo WICONA, złożone z wysoko wykwalifikowanych oraz doświadczonych ekspertów, spełnia swoją funkcję, tworząc optymalną ścieżkę planowania i realizacji każdego projektu. Uwzględnia w tym procesie kryteria takie jak efektywność energetyczna, zrównoważony rozwój, ekonomia, fizyka budynku oraz dokładność. Oprócz opieki specjalistów WICONA oferuje szeroki zestaw narzędzi, takich jak platforma WICTOP Genius, WIC3D czy WICONA Finder. Te oprogramowania umożliwiają łatwy i szybki dostęp do całej dokumentacji produktu WICONA, niezbędnej do planowania oraz przetwarzania rozwiązań systemowych. Dzięki temu możemy zaoferować maksymalne wsparcie we wszystkich procesach, od planowania i obliczeń po zamówienia oraz produkcję.

Marka WICONA, będąca częścią globalnej firmy aluminiowej Hydro, od ponad 70 lat dostarcza know-how, inteligentne, zaawansowane technologicznie aluminiowe systemy budowlane i wszechstronną obsługę architektów oraz specjalistów branży systemów aluminiowych. Systemy WICONA znalazły swoje zastosowanie w tysiącach obiektów reprezentujących przykłady zrównoważonego budownictwa na całym świecie, tworząc nowe obszary miast przyszłości. Indywidualizm, który gwarantuje WICONA, to nie tylko rozwiązania produktowe, to także możliwości, które daje odpowiednie wsparcie i oprogramowanie, ułatwiające realizację nawet najśmielszych wizji projektantów.

open