Home Aktualności Powstają kolejne budynki Europejskiego Centrum Rodziny INVICTA w Sopocie
Powstają kolejne budynki Europejskiego Centrum Rodziny INVICTA w Sopocie
0

Powstają kolejne budynki Europejskiego Centrum Rodziny INVICTA w Sopocie

0
0

Trwa rozbudowa kompleksu budynków realizowanych w ramach budowy Europejskiego Centrum Rodziny INVICTA1. Inwestycja jest wynikiem potrzeb wyznaczania nowych standardów opieki oraz opracowania innowacyjnych technik i eksperymentalnych terapii w dziedzinie leczenia zaburzeń płodności. Obecnie trwają prace fundamentowe pod czterema obiektami realizowane przez firmę Soletanche Polska. Dodatkowo Soletanche wykona kompleksowe prace w ramach realizacji konstrukcji żelbetowej dwóch obiektów B4 i B5. Obecnie trwają przetargi na kolejne zakresy. Zakończenie prac związanych z wykonaniem etapu II planowany jest na czwarty kwartał 2023 roku.

Przy ul. Polnej 64 w Sopocie powstaje Europejskie Centrum Rodziny. Pierwszy budynek w którym mieści się centrum badawczo – rozwojowe jest już oddany. Mieszczą się tu między innymi laboratoria diagnostyczne. W tym momencie realizowany jest kolejny etap inwestycji, mianowicie wykonanie czterech dodatkowych obiektów tj. trzech budynków i parkingu.

Towarzyszymy i wspieramy partnerów w ich dążeniu do posiadania zdrowych dzieci

Celem inwestycji jest realizacja badań oraz projektów rozwojowych, których wynikiem ma być umożliwienie posiadania zdrowego potomstwa wszystkim tym którzy pragną zostać rodzicami. Będziemy tu tworzyć najnowsze metody diagnostyczne i lecznicze, aby pomóc zrealizować marzenie o rodzicielstwie. W trzech powstających budynkach, podobnie jak w istniejącym obiekcie realizowane będą również zadania centrum badawczo – rozwojowego. Będzie to część ambulatoryjna, szpitalna oraz endokrynologiczno–metaboliczna strefa regeneracji medycznej, która zapewni holistyczną opiekę nad pacjentką i pacjentem – wyjaśnia Dorota Białobrzeska – Łukaszuk, Prezes Zarządu INVICTA Sp. z o.o.

Obecnie trwają prace fundamentowo – żelbetowe realizowane przez Soletanche Polska

INVICTA jest grupą spółek medycznych. Tę inwestycję budowlaną grupa realizuje jako inwestor oraz generalny wykonawca współpracując z wieloma firmami, między innymi Soletanche Polska w modelu pakietowym. Model ten zakłada, że koordynacja całości prac jest w rękach inwestora. Największym wyzwaniem na tej budowie jest czas realizacji oraz skomplikowane warunki gruntowo – wodne związane z bliskim sąsiedztwem działki z linią brzegową (niespełna 200 m). Stąd wybór doświadczanego wykonawcy w zakresie fundamentowania specjalistycznego. Kontrakt w zakresie fundamentowania został pozyskany przez firmę jesienią 2021 roku

Początkowy zakres prac Soletanche Polska dotyczy wykonania 4 obudów dla przyszłych obiektów Europejskiego Centrum Rodziny INVICTA.

Trzy z tych obudów są wykonywane w technologii DSM natomiast jedna w technologii VDW. Technologia VDW polega na wykonywaniu pali w rurze osłonowej. W naszym przypadku co drugi pal jest zbrojony koszami zbrojeniowymi. Jednym z głównych wyzwań realizacyjnych tego projektu jest wysokie zwierciadło wód gruntowych oraz rozmiar placu budowy, na którym w tym samym czasie realizowane jest kilka obiektów. Wymaga to od nas nieustannej koordynacji w kontekście logistyki planowania i realizacji prac. – mówi Tomasz Tomczak, Kierownik Projektu, Soletanche Polska odpowiedzialny za zakres geotechniczny kontraktu.

Synergia prac fundamentowych z żelbetowymi pozwoli „kupić czas” dla realizacji projektu

Kończymy realizację robót ziemnych, które są przygotowaniem pod wykonania stanu surowego. Obecnie zrealizowane są 3 obudowy wykopu. Dzięki temu, że jesteśmy zmobilizowani na placu budowy wzięliśmy udział również w przetargu na realizację robót żelbetowych dwóch stanów surowych obiektów B4 i B5. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do tej realizacji. Krytycznym dla klienta na tym konkretnym zadaniu jest czas. W związku z tym takie rozwiązanie, tj. połączenie zakresu fundamentowego z żelbetowym, przyniesie korzyść zarówno czasową jak i da bezpieczeństwo utrzymania harmonogramu. Zgłosiliśmy chęć udziału w wykonaniu tej inwestycji w związku z tym, że koresponduje ona z naszą misją, jaką jest realizacja obiektów ważnych dla pokoleń. – wyjaśnia Piotr Szturmowski, Dyrektor Oddziału Północ, Soletanche Polska.

Jakie funkcje będą pełniły poszczególne obiekty?

  • Budynek B4 jest to część pobytowa, która zapewni dostępność badań dla szerszej rzeszy pacjentów, głównie spoza województwa pomorskiego.
  • Budynek B5 będzie pełnił funkcje endokrynologiczno-metabolicznej strefy regeneracji medycznej
  • Budynek B2 ambulatorium / blok operacyjny z oddziałem szpitalnym / apteka

Jak plany realizacyjne ma generalny wykonawca?

– W najbliższym okresie planujemy wybór wykonawcy budynku B2. W drugim kwartale będzie realizować procedurę przetargową na wykonanie prac związanych z wykonaniem elewacji budynków B2, B4, B5. W trzecim kwartale będziemy ogłaszać przetarg na wybór generalnego wykonawcy branży sanitarnej oraz elektrycznej. Zakończenie prac budowlanych całego kompleksu planowana jest na koniec 2023 roku. Zaś pierwsi pacjenci skorzystają z placówki w pierwszym kwartale 2024 roku. – zdradza Tomasz Olkowski, Kierownik Projektu INVICTA Sp. z o.o.

  • Generalny Wykonawca i inwestor – Grupa INVICTA
  • Projekt opracowany został biuro architektoniczne – FAAB Architektura
  • Fundamentowanie specjalistyczne pod obiektami B2, B4, B5, – Soletanche Polska
  • Konstrukcja żelbetowa obiektów B4 i B5 – Soletanche Polska

Nazwa projektu:

Projekt Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego INVICTA – Europejskiego Centrum Badań Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Wartość Projektu wykosi 90 848 500 zł Wkład Funduszy Europejskich 40 881 825 zł


1 Projekt Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego INVICTA – Europejskiego Centrum Badań Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

open