Home News Rozstrzygnięcie konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza
Rozstrzygnięcie konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza
0

Rozstrzygnięcie konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

0
0

Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem”

Konkursy architektoniczne są najlepszą i niezastąpioną metodą zabrania głosu jeśli chodzi o projektowanie. Pozwalają zaprezentować szerszemu gronu siebie i swoją myśl w ramach umiejętności, które architekci nabywają studiując na przeróżnych uczelniach, poszerzając horyzonty podczas odbytych na całym świecie staży czy zdobywając doświadczenie w pracy przy tworzeniu projektów. Konkursy architektoniczne to także, a może przede wszystkim, doskonała okazja do konfrontacji swoich idei i tez z eksperckim gronem jurorskim, które poprzez debatę i stawianie niewygodnych pytań zawsze pozytywnie wpływa na rozwój danego projektu czy myśli architektonicznej. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza w słuszność idei konkursów wierzy, dlatego od początku swojego istnienia realizuje dwa flagowe projekty konkursowe, teoretyczny i praktyczny, aby debatę architektoniczną regularnie wzbogacać o nowe wątki w ważnych dla współczesności tematach i wartości.

Konkurs TEORIA Edycja 2021/22

Jury Konkursu TEORIA, pracujące pod przewodnictwem Ewy P. Porębskiej w składzie: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Piotr Sarzyński i Marta A. Urbańska, już po raz dziewiąty wybrało najlepszą, teoretyczną pracę – została nią „Mimesis” autorstwa Anny Jarugi-Rozdolskiej. Laureatka jest absolwentką Wydziału Budownictwa, Architektury i Inż. Środowiska Politechniki Łódzkiej, laureatką konkursu Dyplom Roku im. Z. Zawistowskiego, a obecnie kontynuuje naukę w ramach doktoratu realizowanego w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. Praca „Mimesis” podejmująca temat świata wirtualnego i jego konsekwencji dla architektury, bardzo aktualny, zwłaszcza po dwóch latach pandemii wymuszającej transfer życia z przestrzeni realnej w cyfrową, została doceniona za styl, klarowność i piękne, surrealistyczne, autorskie grafiki. „W zupełnie nowym środowisku, gdzie przestrzeń i czas nie istnieją w tradycyjnym rozumieniu rzeczy, najbardziej utopijne, futurystyczne i awangardowe projekty mogą znaleźć środowisko niezbędne do istnienia, wymarzony kontekst i realnych użytkowników. Chociaż Metaverse dopiero się definiuje, pozornie fantastyczna i odległa w czasie rzeczywistość zaczyna stawać się faktem” – pisze laureatka.

Zwyciężczyni otrzymała nagrodę pieniężną i właśnie rozpoczyna z nami proces wydawniczy, podczas którego będzie współpracowała przy redakcji treści. Następnie tekst będzie tłumaczony na język angielski, przejdzie korektę i opracowanie graficznie. Finalnie zostanie wydany w formie dwujęzycznej książki z naszej serii „Architektura Kultury – Kultura Architektury”, której premiera odbędzie się już za parę miesięcy, jesienią br.

Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem” Edycja 2021/22

Choć Stypendium PRAKTYKA Fundacja zorganizowała już po raz siódmy, edycja ta była wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy miała zupełnie nową formułę – rozpoczynała się stacjonarnymi, 2-dniowymi „Warsztatami z Mentorem”, które zorganizowano pod koniec marca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Mentorem warsztatów został prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta Gdańska, a terenem konkursowych zmagań fragment postindustrialnych terenów hal i pochylni wchodzących w skład dawnej Stoczni Gdańskiej na terenie tzw. Młodego Miasta.

Jury konkursu Stypendium PRAKTYKA w składzie: Aleksandra Wasilkowska, Dorota Szlachcic, Jakub Wacławek, Maciej Frąckowiak, Konrad Grabowiecki, Agnieszka Olędzka, poszerzone w Edycji 2021/22 o skład: prof. Piotr Lorens, Iza Burda, Marcin Goncikowski, prof. Ewa Kuryłowicz, prof. Lucyna Nyka i Tomasz Sowiński, spośród 20 uczestniczek i uczestników warsztatów wybrało aż pięć projektów, które zakwalifikowało do II etapu konkursu przyznając im stypendia I stopnia. Finalistami zostali: Kamil Kajdas i Marek Grąbczewski – autorzy „STOCZNIA GDAŃSKA DZIAŁA”, Paweł Bussold – autor „WEJŚCIE”, Cezary Adamowicz – autor „STOCZNIA- SYSTEM”, Dominik Sędzicki i Maja Karoń – autorzy „GDAŃSK DŹWIGA OGRÓD” oraz Maria Jankowska – autorka pracy „NOWY DOK”. Po miesiącu dopracowywania swoich prac finaliści ponownie zaprezentowali je przed gronem jurorskim, które podjęło decyzję o przyznaniu głównej nagrody, stypendium II stopnia, Cezaremu Adamowiczowi na rozwój jego pomysłu „STOCZNIA- SYSTEM”. Laureat jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

„Projekt „STOCZNIA SYSTEM” jest niezwykle ciekawą i spójną kontynuacją idei tradycji przemysłowego dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Autor wnikliwie analizuje proces produkcji statków i przemysłowy charakter konstrukcji i architektury Stoczni. Swój projekt (…), opiera nie tylko o charakterystyczne cechy sytemu produkcji (…), ale wprowadza dodatkowe pro-społeczne elementy struktury, takie jak mikro-przedsiębiorczość, w której to zbiorowość ma wpływ na kształtowanie przestrzeni wokół siebie. (…) Projekt odwołuje się także do poetyckiego i performatywnego krajobrazu Stoczni, w którym choreografia maszyn, tańczących żurawi i nieustannie zmieniających się konstrukcji rusztowań staje się fascynującym spektaklem otwartym dla mieszkańców i publiczności. Poprzez ten wielowątkowy i ciekawy głos laureat konkursu Praktyka ma szansę na wzbogacenie dyskusji nie tylko na temat samego dziedzictwa Stoczni i Solidarności, ale także odpowiedzi na ważne dziś pytania: czym w kontekście lokalnej ekonomii miasta jest produkcja i praca” – uzasadnia swój wybór jury konkursu.

Pozostaje nam poczekać na rozwój tak wspaniale zapowiadającego się projektu, którego publiczna prezentacja odbędzie się już za 4 miesiące, jesienią br.

„Mamy nadzieję, która jest jednocześnie marzeniem, że będzie to głos, który będzie słuchany i rozważany w dalszych losach tego, co się będzie działo z tą przestrzenią, która jest bardzo ważna i nieprzypadkowo wybrana” – dodaje Przewodnicząca Rady Fundacji, prof. Ewa Kuryłowicz.

open