Home Materiały i Technologie PRZESUWNE ŚCIANKI ZIGZAK
PRZESUWNE ŚCIANKI ZIGZAK
0

PRZESUWNE ŚCIANKI ZIGZAK

0
0

W pełni aluminiowa konstrukcja ścian mobilnych ZigZak zajmuje jedynie 13 procent powierzchni modułu, resztę wypełnia akustyczne szkło”. O tych i innych cechach rozwiązania proponowanego przez firmę Vitrintec w rozmowie z „Builderem” opowiada SZCZEPAN PELC, konstruktor w Dziale Badań i Rozwoju.

Builder: Załóżmy, że jesteśmy w świeżo oddanym do użytkowania obiekcie kubaturowym, mamy do wykorzystania powierzchnię typu open space, 1500 m2 na trzeciej kondygnacji. Chcemy ulokować tam 70 osób wykonujących prace biurowe i administracyjne, wiążące się z rozmowami biznesowymi, mailingiem, koniecznością prowadzenia osobistych rozmów biznesowych. Który z produktów znajdujących się w ofercie Vitrintec sprawdziłby się najlepiej przy aranżacji przestrzeni tego typu?

Szczepan Pelc: Wszystko zależy od projektu architektonicznego, ale jeżeli mówimy o  obiekcie kubaturowym i  przestrzeni typu open space, to zapewne pojawi się potrzeba wydzielenia przestrzeni dla różnych działań pracowniczych. Ponadto zaproponowane rozwiązania będą musiały cechować się stabilnością przy jednoczesnej gwarancji odpowiedniej izolacyjności akustycznej. We wnętrzach, w  których pojawia się potrzeba wydzielenia przestrzeni dla różnego rodzaju prac biurowych, spośród produktów firmy Vitrintec aktualnie najlepszym rozwiązaniem wydają się ściany przesuwne ZigZak.

Dlaczego poleca Pan właśnie to rozwiązanie? Czy przemawiają za tym powody technologiczne?

S.P.: Zastosowanie ścian przesuwnych ZigZak daje sporo możliwości, ponieważ oprócz bazowych modułów: podstawowego, teleskopowego oraz modułu z drzwiami, możemy zastosować również moduły narożne, które pozwalają stwarzać wnętrza z  ciekawym rozmieszczeniem ścian przesuwnych. Do wyboru mamy także różne rodzaje połączeń ścian, na przykład typu T czy typu X, które pozwalają aranżować przestrzeń w  pełni dostosowaną do oczekiwań inwestora. Nasz system ma ramę aluminiową i  to odróżnia ZigZak od konkurencyjnych ofert. Do wspomnianej ramy mocowane są szyby lub płyty pełne.

Jaki komponent ma Pan na myśli, mówiąc o płytach pełnych?

S.P.: Chodzi o  dowolnie wykończone płyty drewnopochodne. Możliwość ich zastosowania jest bardzo istotna w  kontekście ZigZak, bo dzięki nim możemy dopasować ścianę do frontów mebli, które pojawią się w danym pomieszczeniu. To również daje nam dużo ciekawych możliwości aranżacyjnych, ponieważ możemy stworzyć moduł z  szybami, a  zaraz obok niego dostawić moduł z  płytami. Mamy także możliwość wykonania modułu, który zawiera w  sobie płytę pełną w  połączeniu z  szybą: rozwiązanie tego typu prezentowaliśmy na targach ORGATEC w  Kolonii w 2022 r. i wzbudziło ono duże zainteresowanie wśród architektów, którzy odwiedzili nasze stoisko.

Ścianki ZigZak to ścianki mobilne czy przesuwne?

S.P.: Z  technicznego punktu widzenia poprawną formą jest ściana przesuwna, ale w  języku potocznym używa się pojęcia ścianki mobilnej. Mogło się to wziąć od angielskiego słowa mobile, które oznacza między innymi „przesuwalny”. Termin „ściana mobilna” nie oddaje do końca właściwości ścianek. W języku polskim mobilność kojarzy się z możliwością przenoszenia danej rzeczy z miejsca na miejsce. Modułów zamontowanych ścianek nie da się przenieść, da się je przesunąć.

Proszę opowiedzieć coś więcej o technice ich przesuwania.

S.P.: Ścianki ZigZak przesuwa się ręcznie. Są one osadzone w  torze jezdnym, przytwierdzonym do stropu danego pomieszczenia. Każdy moduł ma dwa wózki jezdne, czyli elementy, które zapewniają przesuwalność poszczególnych elementów. Ściany przesuwne mają też specjalne parkingi do parkowania bocznego (dwupunktowego), na których umieszczane są moduły podczas składania danej ściany przesuwnej.

Czy ścianki tego typu można parkować także w inny sposób?

S.P.: Tak, istnieje możliwość parkowania osiowego, czyli jednopunktowego. W  tej chwili nie mamy jeszcze tego rozwiązania w  naszej ofercie, ale jesteśmy na zaawansowanym etapie projektowym, jeżeli chodzi o  nowe wózki jezdne i  profil toru jezdnego, więc wkrótce takie rozwiązanie również znajdzie się w asortymencie firmy.

A co z hałasem, jaki emitowany jest w biurach? Czy ścianki tego typu są w stanie wyciszyć pomieszczenie tak, by praca wspomnianych 70 osób była komfortowa?

S.P.: Oczywiście. Ściany przesuwne są w  stanie wyciszyć pomieszczenie tak, żeby praca we wnętrzu, w  którym je zastosowano, była komfortowa. Izolacyjność akustyczna naszego systemu ścian przesuwnych mieści się w zakresie od 39 dB do 50 dB w zależności od zastosowanych szyb lub płyt oraz wypełnień akustycznych. W grudniu 2022 r. przeprowadzaliśmy kolejne badania akustyki i uzyskaliśmy wynik 54 dB na ścianach przesuwnych z płytami pełnymi, dzięki czemu zakres akustyczny ścian ZigZak będzie teraz wynosił od 39 dB do 54 dB.

Co stanowi o innowacyjności ścianek ZigZak w stosunku do konkurencyjnej oferty?

S.P.: Innowacyjne jest stworzenie możliwości mocowania na ramie aluminiowej ścian przesuwnych szyb oraz płyt drewnopochodnych, o których już wspominałem. Możemy także wydrukować na szkle dowolny deseń. Wymienione właściwości produktu stwarzają nieograniczone możliwości w  zakresie aranżacji przestrzeni z  wykorzystaniem naszych ścian przesuwnych. Ponadto profile konstrukcyjne ścian produkowane przez Vitrintec zostały zaprojektowane tak, żeby przy zastosowaniu wypełnienia z szyb uzyskać dużą przezierność, dochodzącą do 87 proc. przy module podstawowym, co też nie jest bez znaczenia przy projektowaniu wnętrz.

Żyjemy w nowej rzeczywistości, której ramy wyznacza zmienione podejście do przestrzeni biurowych – determinowane tym, co wymusił COVID-19. Czy Vitrintec uwzględnia tę optykę w trakcie projektowania technologicznych rozwiązań związanych z produktem?

S.P.: To prawda, że COVID-19 wymusił zmiany w  projektowaniu biur. Po pierwsze pojawiła się potrzeba szybkiego wydzielania mniejszych wnętrz tak, by pracowała w  nich ograniczona liczba osób, po drugie – pracownicy biur muszą dynamicznie zarządzać przestrzenią. Mam na myśli sytuację, gdy z  dnia na dzień w  biurze pojawia się więcej ludzi i muszą oni pracować wspólnie w jednym zespole, a  kolejnego dnia przestrzeń trzeba wyizolować. Znowu idealnie nadają się do tego ściany przesuwne. Dla jednego z  naszych klientów instalowaliśmy ten system w  dwóch salkach konferencyjnych, zlokalizowanych obok kuchni. Po zsunięciu ścianek z  trzech pomieszczeń powstaje duża przestrzeń, w której pracownicy mogą świętować, odbywać spotkania całego zespołu. Co do zasady wymogi w  zakresie aranżacji przestrzeni stawiają architekci, a my staramy się sprostać oczekiwaniom konkretnych pracowni architektonicznych, by zaproponować produkt pozwalający realizować najbardziej zaawansowane wizje bez szkody w  zakresie jakości i  właściwości produktów. Ciekawostką – jeżeli mówimy o  epidemii i  kwestiach zdrowotnych – jest szkło z  dodatkiem jonów srebra, które neutralizuje grzyby i bakterie.

A czym na co dzień zajmuje się dział badań i rozwoju w firmie Vitrintec?

S.P.: Mówiąc bardzo ogólnie, dział badań i  rozwoju wprowadza nowe systemy na rynek krajowy i  europejski, zaczynając od koncepcji, a na uzyskaniu Krajowej Oceny Technicznej lub Europejskiej Oceny Technicznej kończąc. W dziale rodzą się pomysły, powstają projekty nowych produktów. Nasze wizje są następnie prototypowane, poddajemy je badaniom technologicznym. Poza tymi działaniami zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji dla późniejszej pracy związanej z  realizacjami czy działaniami marketingowymi. Stanowimy także wsparcie techniczne dla pozostałych działów, w tym szczególnie dla „produkcji”.

Dziękuję za rozmowę.

open