Home Materiały i Technologie STOP KAŁUŻOM NA POSESJI
STOP KAŁUŻOM NA POSESJI
0

STOP KAŁUŻOM NA POSESJI

0
0

W zimie, jak i w każdych innych warunkach pogodowych gromadząca się na posesji woda może przerodzić się w nie lada problem – utrudnić parkowanie, wyjeżdżanie autem, poruszanie się po posesji. Konsekwencją mogą być daleko idące zmiany w nawierzchni, a nawet – w fundamentach domu. Jak temu zapobiec?

Natura problemu
Kałuże mogą pojawiać się na posesji z kilku powodów. Jednym z nich jest źle wykonana podbudowa – błędy polegające na niezachowaniu spadków poprzecznych terenu, użycie słabo przepuszczalnego materiału, a także – nieprawidłowe wykonanie systemu odwodnienia. Ich źródłem może być także niedostosowanie projektu do ukształtowania terenu. Te, z pozoru błahe niedopatrzenia z czasem mogą przerodzić się w poważny problem z zalegającą lub marznącą wodą, która może na stałe utrudnić korzystanie z posesji lub doprowadzić do kosztownych napraw.

Po jakie rozwiązania sięgnąć?
W kwestii zapobiegania powstawaniu kałuż najważniejsza rzecz to odpowiednio zaplanować system odwodnienia oraz odprowadzenia wody deszczowej. Do spełnienia tego drugiego punktu obliguje nas także prawo, które mówi, że wody deszczowej nie można odprowadzać na sąsiednią działkę, ulicę oraz do kanalizacji. W kontekście intensywnych opadów deszczu czy śniegu może to wywołać mętlik w głowie – jak i gdzie odprowadzać zatem zalegającą wodę?

Pomocną rzeczą, która może zapobiec pojawianiu się kałuż na posesji, są produkty ażurowe – wielkoformatowe płyty z betonu, które zamiast fug zawierają szczeliny – wolne miejsce, które można uzupełnić trawą, gresem lub drobnymi kamykami. Ułożona z nich nawierzchnia łatwiej odprowadza wodę, co zapobiega tworzeniu się kałuż. Oczywiście każde tego typu rozwiązanie powinniśmy potraktować jako narzędzie wspierające ograniczenie wody na posesji, najważniejszy jest przemyślany projekt – mówi Wojciech Średniawa, główny projektant Polbruk S.A.

Korzyść dla portfela
W kontekście gospodarowania wodą opadową na posesji warto też wspomnieć o zasadach, które w polskim prawie określa ustawa Prawo wodne. Zgodnie z nim obowiązek odprowadzenia wody deszczowej należy do właściciela posesji, który może ją rozprowadzić po swojej działce, odprowadzić do kanalizacji deszczowej ogólnospławnej lub rowu melioracyjnego. Odpowiednie rozwiązanie trzeba uzgodnić z urzędem gminy, starostwem lub jednostką służb wojewody, która odpowiada za kanalizację albo rów melioracyjny.  Niektóre gminy za korzystanie z sieci kanalizacyjnej pobierają tzw. podatek od dachu, co może stanowić kolejny argument przemawiający za wyborem płyt ażurowych. Nie przebije on jednak ważniejszego argumentu – dbałości o bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników posesji, niezależnie od pory roku.

Konsultacja merytoryczna: Wojciech Średniawa, główny projektant Polbruk S.A.

www.polbruk.pl

open