Home Builder Online BUILDER 08.2023
BUILDER 08.2023
0

BUILDER 08.2023

0
0

Builder promuje bezpieczne rozwiązania, produkty oraz technologie – od wielu lat będąc orędownikiem edukowania branży w zakresie podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa w budownictwie wśród wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i na wszystkich jego etapach. Zarówno podczas planowania, projektowania, na budowach, jak też po ich zakończeniu, w trakcie eksploatacji obiektów,co jest równie ważne – w tym przypadku dla użytkowników. Polska branża budowlana potrzebowała kilkunastu lat, by się skonsolidować w tym temacie, stworzyć wymogi, procedury, dobre praktyki i zmniejszyć wskaźnik wypadków śmiertelnych. Po starcie z ostatniego, niechlubnego (30.) miejsca dzisiaj pozycjonowani jesteśmy na ósmym miejscu, tuż za największymi w Europie liderami bezpieczeństwa. Jakie wyzwania jeszcze przed branżą w tym zakresie oraz jakie kluczowe cele stawia na najbliższą przyszłość Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wraz z czołowymi generalnymi wykonawcami – o tym w bieżącym numerze, do którego lektury szczególnie zachęcamy.

open