Home Builder Online BUILDER 07.2023
BUILDER 07.2023
0

BUILDER 07.2023

0
0

Motto lipcowego „Buildera” – challenges! Odmieniamy je przez wiele przypadków: Green Summer,
inwestycje, sukcesja w branży budowlanej, nowoczesna zaawansowana prefabrykacja, Fit for 55,
bezpieczeństwo pożarowe budynków (tu najbliższe wyzwania mogą zaskoczyć), a do tego wyzwania
młodych architektów i inżynierów, nagrodzone jako prace projektowe wykreowane dzięki wyróżniającym się umiejętnościom oraz talentowi w konkursach „Buildera” (KDMI i KDMA) w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Future!

Zapewnienie neutralności klimatycznej Europy w ciągu najbliższego ćwierćwiecza (do 2050 roku)
i minimalizacja śladu węglowego operacyjnego i wbudowanego stawiają przed budownictwem wyzwania szczególne do przygotowania i zrealizowania tych celów i związanych z nimi zadań w tym określonym czasie. Największe – przed technologiami energochłonnymi. To wyzwania dla nauki, branży i biznesu. Warto je również skonfrontować z wyzwaniami wskazanymi przez młodych, którzy chcą budować swoją przyszłość bez śladu węglowego.

Zapraszamy do wyjątkowej lektury!

open