MIMO WYZWAŃ DO PRZODU
0

MIMO WYZWAŃ DO PRZODU

0
0

TOMASZ STARZYK
Specjalista ds. Public Relations
Dun & Bradstreet

Raport Dun & Bradstreet – Data-Driven Resilience – związany z badaniem odporności firm, wskazuje, że rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej stanowią największe zagrożenie dla przetrwania firm w najbliższym roku. W badaniu wzięło udział ponad 3 tys. zarządzających respondentów z największych firm globalnych, w tym także przedstawiciele polskiej branży budowlanej.

W Polsce przedstawiciele firm budowlanych za największe zagrożenie w kolejnych dwunastu miesiącach uznali wysoki koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Z tym stwierdzeniem zgodziło się aż 40,6 proc. badanych. Na zbyt wysokie ceny energii wskazało 34,6 proc. respondentów, a wzrost podatków – 28,7 proc. Dodatkowo 25 proc. wskazuje braki kadrowe, 24,7 proc. słabnący popyt na rynku, 19,2 proc. konieczność cięć wydatków i rosnącą presję budżetową, 18,3 proc. bezpieczeństwo cybernetyczne, 17,1 proc. niejasne prawo i rosnącą biurokrację, a po 14 proc. trudności z utrzymaniem ciągłości w łańcuchu dostaw i brak dostępu do rzetelnej informacji.

Obawa przed kosztami
Najbardziej niepokoją rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Z tym stwierdzeniem zgodziło się aż 40,6 proc. badanych. Dodatkowo 24,7 proc. wskazuje na słabnący popyt na rynku, a 19,2 proc. na konieczność cięć wydatków wraz z rosnącą presją budżetową.

Osobnym zagadnieniem są ceny energii, które w 2022 osiągnęły rekordowe stawki. Kryzys energetyczny wywołany przez wojnę w Ukrainie i okresowe trudności w dostawie surowców energetycznych spowodowały, że aż 34,6 proc. respondentów uznało tę kwestię za kluczową dla przyszłości ich firmy i z niepokojem obserwowało przewidywane ceny energii elektrycznej dla firm na rok 2023.

Rosnące podatki
Blisko 29 proc. ankietowanych menadżerów z polskiej branży budowlanej stwierdziło, że wysokie podatki są realnym zagrożeniem dla przyszłości ich firmy. Według raportu Polityki Insight z września 2022 roku – Liderzy CIT. Jak polskie firmy płacą podatki, w latach od 2012 do 2020 branża budowlana do budżetu państwa odprowadziła blisko 2,8 mld zł podatku dochodowego od osób prawnych. W ostatniej dekadzie branża budowlana zapłaciła większe podatki niż firmy transportowe i telekomunikacyjne łącznie. Jednocześnie według wyliczeń blisko dwie trzecie wartości kontraktów budowlanych realizowanych dla sektora publicznego trafia z powrotem do Skarbu Państwa w formie podatków, świadczeń i opłat administracyjnych, a od 2012 roku wpływy skarbu państwa z tytułu podatku dochodowego odprowadzane przez branżę budowlaną zwiększyły się ponad dwukrotnie.

Braki kadrowe
Nie mniejsze obawy w polskiej branży budowlanej budzi problem braków wykwalifikowanych pracowników, na co w badaniu Dun & Bradstreet wskazuje 25 proc. ankietowanych. Szczególnie deweloperzy w najbliższych latach mogą mieć ogromne problemy, by szybko i sprawnie oddać do użytku nowe mieszkania. Branża TSL szuka nowych pracowników w Pakistanie i Indiach, podobny kierunek objęły także polskie firmy budowlane.

Co ciekawe, ponad 18 proc. badanych wskazało na problem zachowania bezpieczeństwa cybernetycznego, ochrony przed atakami w sieci i szpiegostwa przemysłowego. To odzwierciedlenie faktu, że to właśnie firmy budowlane stanowią kuszące cele dla złośliwych oprogramowań, wirusów i hakerów ze względu na posiadanie wrażliwych danych i dużą rotację faktur.

Metodyka:
Badanie zostało przeprowadzone wśród 3 tys. respondentów na zlecenie Dun & Bradstreet przez Censuswide w sierpniu 2023 roku. Obejmuje respondentów z 18 krajów: Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, szwajcarskich, Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Polski, Węgier, Indii, Chin, Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong i Tajwanu.

PQ
open