Home IT&BIM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE TO KOFIOS B
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE TO KOFIOS B
0

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE TO KOFIOS B

0
0

Wywiad z ANNĄ GARCZYK, założycielką firmy KOFIO.

Grzegorz Przepiórka: Jedno jest pewne w dzisiejszych czasach i na współczesnych budowach – że nic nie jest pewne. Ową niepewność można jednak zniwelować dzięki nowoczesnym systemom zarządzania. Jakie one powinny być?

Anna Garczyk: Dobre narzędzie do zarządzania w firmach budowlanych musi uwzględniać specyfikę działania firmy, której niepewność towarzyszy na co dzień. Każda realizacja jest wyzwaniem. Nie wiemy przecież, jakie wystąpią problemy w trakcie budowy i jaki będą miały wpływ na projekt i harmonogram. W tradycyjnych metodach dzieje się tak, że dopiero po zakończeniu przeprowadza się ocenę kontraktu, analizę budżetu, powstają lessons learned. Często te doświadczenia nie są uwzględniane w kolejnych realizacjach. Tymczasem lepsze efekty uzyskamy poprzez nanoszenie zmian i korygowanie bieżącego projektu, bo to pozwala od razu zobaczyć, jak zmiany wpływają na budżet projektu. Naszym celem, jako dostawcy systemu, jest umożliwić firmom budowlanym skuteczniejsze i bieżące zarządzanie, a tym samym
eliminowanie wpływu niepewności na rezultaty projektów.

G.P.: Jednocześnie Kofio to firma, która napędza w Polsce cyfryzację.

A.G.: Zmiana w sposobie zarządzania wymusza cyfryzację, a cyfryzacja oznacza przyspieszenie. My przyspieszamy dostarczanie informacji kluczowej dla powodzenia projektu. Jesteśmy pionierami w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu budżetem w branży budowlanej. Nasze rozwiązanie integruje najnowsze trendy, takie jak analiza danych, automatyzacja procesów i monitorowanie w czasie rzeczywistym. I tego szukają obecnie nasi klienci.

G.P.: Skoro systemy zarządzania dają korzyści, to dlaczego niektóre firmy budowlane wciąż wahają się je wdrożyć?

A.G.: Największe obawy klientów dotyczą tego, czy system spełni ich oczekiwania, czy będzie dla firmy odpowiedni oraz czy wdrożenie nie zaburzy pracy w zakresie trwających projektów. My to dostrzegamy i rozumiemy, dlatego dużą wagę przywiązujemy do procesu implementacji. Jako jedyni na rynku oferujemy gwarancję wdrożenia opartą na dogłębnej wiedzy o specyfice branży. Klienci mówią, że po prostu czujemy budowlankę. Cały proces przeprowadzamy w taki sposób, aby klient nie stracił, lecz zyskał już na etapie wdrożenia. Uczymy naszych klientów systemu przez pryzmat działania w ich bieżących projektach. Kluczowy czynnik stanowi opłacalność inwestycji. I tu również pokazujemy, jak bardzo możemy poprawić efektywność, obniżyć koszty, dążyć do poprawy rentowności. Zapewniam, że rezultaty, które można uzyskać, z pewnością przewyższają koszty obaw.

G.P.: Te rezultaty to przede wszystkim wspomniane oszczędności i poprawa rentowności.

A.G.: Tak, to są korzyści uzyskane dzięki wdrożeniu naszej cyfryzacji w zarządzaniu. Ale cyfryzacja jest narzędziem, a nie celem. Celem jest poprawa. Dzięki cyfryzacji poprawiamy zarządzanie. To założenie sprawia, że osiągamy korzyści dzięki wdrożeniu. Nasze kompleksowe rozwiązanie daje lepsze efekty dzięki temu, że obejmuje kluczowe obszary. Cyfryzacja zarządzania projektem budowlanym podpowie nam, czy za wysokie są koszty pracy, czy może materiałów. Wdrażając cyfryzację wybranych procesów, uzyskamy efekt, ale zdecydowanie mniejszy.

Fot. Andrzej Wiktor

G.P.: Jaką paletę rozwiązań proponuje Kofio?

A.G.: Firma Kofio oferuje kompleksowe rozwiązania do zarządzania projektem budowlanym, obejmujące moduł planowania i rozliczania budów, moduł obiegu dokumentów, moduł rozliczania umów, planowanie i rozliczanie czasu i kosztów pracy, zarządzanie majątkiem firmy, sprzętem budowlanym, moduł budżetów do zarządzania kosztami. Nasz system wyróżnia się intuicyjnym interfejsem, specjalnymi funkcjonalnościami dla branży budowlanej oraz pełną integracją modułów, co zapewnia spójność danych i skuteczne zarządzanie projektem.

G.P.: Do kogo adresowane jest rozwiązanie?

A.G.: Nasze rozwiązanie skierowane jest do generalnych wykonawców, dla których szczególnie ważne jest, aby zmieścić się w założonym budżecie. Naszymi klientami są generalni wykonawcy z całej Polski. Ale nie ograniczamy się. Każda firma, która realizuje kontrakty, dąży do poprawy, organizacji, poprawy rentowności, to nasz potencjalny odbiorca.

G.P.: Kofio działa od 2010 roku. Jak firma rozwijała się przez ten czas? Co nadawało dynamikę jej rozwojowi? Jakie mają Państwo ambicje?

A.G.: Jesteśmy producentem oprogramowania, a nasze początki to doradztwo w zakresie optymalizacji procesów, zarządzania, doradztwo IT i tworzenie oprogramowania do zarządzania. Nasze know-how zbudowaliśmy na podstawie ponad dwudziestoletniego doświadczenia w tworzeniu i rozwoju rozwiązań. To zaplecze pozwala nam dostrzec, że największy potencjał efektywności tkwi w gotowych systemach. Dlatego naszą ścieżką rozwoju jest budowanie gotowych, funkcjonalnych rozwiązań, które wspierają kluczowe procesy i obszary w firmach. Częścią naszej działalności są badania i rozwój, chcemy zdobywać wiedzę o kluczowych procesach w firmie i kreować takie rozwiązania, które będą miały unikatowe funkcjonalności oraz będą idealnie odpowiadać na zapotrzebowanie branży.

Naszą główną kompetencją jest wdrażanie. System to trwała zmiana w organizacji, a gotowy system to zmiana niemal natychmiastowa. I dlatego od ponad pięciu lat wdrażamy z sukcesem nasz system dla firm budowlanych. Mamy ambicję, aby każda firma budowlana, która chce dążyć do poprawy, korzystała z naszego narzędzia w celu osiągnięcia celów. Nasza misja brzmi: dostarczać naszym klientom rozwiązania i narzędzia, które w prosty sposób poprawiają rentowność realizowanych kontraktów budowlanych.

Archiwum: Kofio

G.P.: Znalazła się Pani w pierwszym w historii raporcie o kobietach – „STRONG WOMEN IN IT 2019” – które są związane z branżą IT. To dowodzi, że kobiety łamią stereotypy i przekraczają granice. Nigdy Pani nie myślała, że kobieta i IT oraz budownictwo to niecodzienne połączenie? I skąd czerpie Pani power?

A.G.: Owszem, branża IT i budownictwo długo były postrzegane jako domena męska, ale zmienia się to dynamicznie. Kobiety coraz skuteczniej przekształcają te obszary. Swój „power” czerpię z determinacji do łamania stereotypów, pasji do technologii i przekonania, że sprawne zarządzanie to klucz do innowacyjności i sukcesu. Lubię wyzwania, a branża budowlana daje w tym obszarze największe możliwości realizowania się.

open