Home Materiały i Technologie PREFABRYKACJA Z ARP BUDOWNICTWO
PREFABRYKACJA Z ARP BUDOWNICTWO
0

PREFABRYKACJA Z ARP BUDOWNICTWO

0
0

Dynamiczne zmiany w branży budowlanej niosą ze sobą liczne wyzwania, m.in. rosnące koszty budowy czy brak rąk do pracy, które hamują działania lub zwiększają koszty realizacji inwestycji. Warto jednak pamiętać, że optymalizacja zasobów ludzkich i materiałowych ma ogromny potencjał. Ważne czynniki wpływające na rentowność inwestycji obejmują nie tylko czas realizacji budowy, ale też odpowiedni dobór rozwiązań oraz value engineering. W jaki sposób nowoczesne technologie produkcji prefabrykatów wspierają inwestorów, wykonawców i projektantów w tym zakresie? Z odpowiedzią przychodzi ARP Budownictwo.

Prefabrykaty w budownictwie kubaturowym

Wobec ciągle zmieniających się wyzwań, przed jakimi stoi branża budowlana – od zmian klimatycznych po nowe regulacje w zakresie ESG czy wydajności energetycznej budynków – prefabrykaty zaczynają odgrywać coraz większą rolę w procesie realizacji inwestycji kubaturowych, nie tylko przemysłowych, ale również w budownictwie mieszkaniowym. Z perspektywy projektantów i wykonawców, jak i późniejszych użytkowników obiektów wykorzystujących potencjał tej technologii – wszechstronność elementów prefabrykowanych stanowi ich znaczącą przewagę. Doskonałym przykładem ich zastosowania jest działalność ARP Budownictwo, spółki należącej do Operator ARP sp. z o.o., która aktywnie wspiera zrównoważony rozwój kraju.

Poza produkcją prefabrykatów betonowych ARP Budownictwo oferuje swoim klientom usługę generalnego wykonawstwa inwestycji kubaturowych. Jeden z realizowanych w ten sposób obiektów, biurowiec Porta Mare, ma szansę stać się nową wizytówką Elbląga, a kolejne powstające w technologii prefabrykacji budynki biurowo- usługowe, m.in. w Chełmie i Zamościu, będą istotnym krokiem na drodze do budzenia ekonomicznego potencjału mniejszych miast. ARP Budownictwo oferuje także projekty prefabrykowanych budynków wielorodzinnych, tworzone z myślą o budownictwie społecznym. Zastosowane w nich rozwiązania pozwalają uzyskać dla obiektu wskaźnik EP o wartości 52 kWh/m2/rok, a czas przygotowania inwestycji, która ogranicza się w zasadzie do adaptacji gotowego projektu do warunków miejscowych, jak i samej realizacji, zostaje skrócony do minimum dzięki standaryzacji użytych prefabrykowanych elementów betonowych.

ARP Budownictwo i Zakład Prefabrykatów Betonowych w Suchedniowie

W dobie wyzwań stojących przed branżą budowlaną warto zwrócić szczególną uwagę na trudności, z którymi zmagają się regiony zagrożone ekonomicznym wykluczeniem i rosnącym bezrobociem. Aktywizacją takich obszarów zajmuje się Agencja Rozwoju Przemysłu. Na terenie dawnych Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil” S.A. w Suchedniowie spółka ARP Budownictwo rozpoczęła prace nad wykorzystaniem potencjału tej lokalizacji. W zaledwie 10 miesięcy od wbicia pierwszej łopaty spółka zrealizowała budowę zakładu wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym i rozpoczęła produkcję prefabrykatów w nowo oddanej fabryce, w której docelowo planowane jest zatrudnienie ponad 100 osób. Na terenie nowoczesnego zakładu działają linie produkcyjne do produkcji elementów żelbetowych i betonowych sprężonych, których roczna wydajność produkcyjna samych elementów płytowych ściennych i stropowych to nawet 400 tys. mkw.

Zakład Prefabrykatów Betonowych w Suchedniowie dostarcza elementy prefabrykowane dla wszystkich rodzajów obiektów kubaturowych projektowanych na rynku polskim i europejskim. Wytwarza sprężane dźwigary i płatwie dachowe, biegi schodowe, podwaliny, słupy, balkony oraz belki z betonu zbrojonego czy sprężonego. Jako jeden z nielicznych producentów prefabrykatów ARP Budownictwo oferuje usługę generalnego wykonawstwa inwestycji kubaturowych również w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykorzystując nowoczesne technologie, Zakład Prefabrykatów Betonowych w Suchedniowie jest w stanie dostosować swoje moce oraz linie produkcyjne do najbardziej nietypowych projektów mieszkaniowych i przemysłowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Jak powstają prefabrykaty betonowe

Produkcja prefabrykatów betonowych łączy nowoczesną technologię wytwarzania elementów prefabrykowanych z doświadczeniem eksperckiego zespołu inżynierskiego i indywidualnym podejściem do zmiennych potrzeb branży budowlanej. Gotowe elementy tworzone są na podstawie dokumentacji projektowej powstającej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii komputerowych. Powyższe dane umożliwiają efektywne i ekonomiczne zarządzanie pracą linii technologicznych. Dodatkowo działania te zwiększają precyzję wykonania produktu i pozwalają ograniczyć prawdopodobieństwo powstawania różnic jakościowych między wyprodukowanymi elementami. Projekty techniczne mogą być także przygotowane w środowisku BIM, co umożliwia realizację nawet złożonych i nietypowych konstrukcji inżynierskich przy pełnej współpracy wszystkich branż uczestniczących w tworzeniu kompletnej dokumentacji obiektów.

Zalety prefabrykacji a potrzeby nowoczesnego budownictwa

Trudno przecenić zalety prefabrykacji elementów betonowych. Jakość produktów tej technologii, szeroko stosowanej już w latach 70. i 80. w budownictwie mieszkaniowym, nigdy nie była na tak wysokim poziomie jak obecnie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom obserwujemy powrót do wykorzystania potencjału tej technologii, ale w zupełnie nowej odsłonie. Na uwagę zasługuje szybkość realizacji – wykorzystanie tego typu elementów jest w stanie znacznie skrócić czas prac budowlanych, ponieważ większość tych elementów może zostać obciążona lub poddana dalszej obróbce jeszcze w dniu ich montażu. Co więcej, wznoszenie konstrukcji w takim trybie nie podlega ograniczeniom związanym z warunkami atmosferycznymi, a także upraszcza spełnienie wymogów BHP podczas prowadzenia prac i zmniejsza mobilizację sprzętu oraz liczbę specjalistów i powierzchnię roboczą.

Zapewnia także korzyść dla każdego uczestnika procesu inwestycyjnego: inwestorów, wykonawców, producentów i dostawców – dzięki usystematyzowaniu wszystkich procesów oraz skróceniu czasu realizacji całego kontraktu. Wszystko to sprawia, że technologia prefabrykacji przerasta swoim potencjałem tradycyjne metody wznoszenia konstrukcji inżynierskich.

W dobie zmian i nowych wytycznych związanych z ESG oraz z rolą zrównoważonego budownictwa warto zwrócić uwagę na to, że technologia prefabrykacji pozwala także na lepsze zarządzanie wydajnością energetyczną powstających konstrukcji. Istotną kwestią, z uwagi na ustalone warunki produkcyjne, jest jasność przedstawianych przez producenta parametrów produktowych w zakresie śladu węglowego dla znaczącej części konstrukcji obiektów. Prawidłowo wyprodukowany element i jego precyzyjny montaż dają szansę na redukcję mostków termicznych i poprawę izolacyjności termicznej obiektów. W ten sposób realizowane inwestycje stają się bardziej energooszczędne, a ich eksploatacja – korzystniejsza dla środowiska.

Wykonane z najwyższej jakości mieszanek betonowych elementy, takie jak te dostarczane przez ARP Budownictwo, odgrywają więc ogromną rolę w realizacji zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań, przed jakimi stanie branża budowlana. Szeroki wachlarz zastosowania, krótszy i zoptymalizowany czas całego procesu inwestycyjnego, redukcja kosztów przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznego i ekologicznego charakteru obiektu – to tylko niektóre z zalet, jakie oferuje prefabrykacja konstrukcyjnych elementów betonowych. W świetle dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku rozwiązanie to ma szansę stać się wiodącym trendem i standardem w budownictwie, skutecznie wspierając inwestorów w realizacji ich projektów.


open