Home Builder Super Power BUILDER SUPER POWER 2024 BUILDER SUPER POWER IV EDYCJA
BUILDER SUPER POWER IV EDYCJA
0

BUILDER SUPER POWER IV EDYCJA

0
0

Nagroda indywidualna i dla zespołów

Nagroda Builder Super Power jest inicjatywą miesięcznika „Builder” zapoczątkowaną w przekonaniu, że o sukcesach przedsiębiorstwa decyduje organizacja i przebieg kluczowych oraz pomocniczych procesów w firmie, za którymi stoją ludzie odpowiedzialni za ich planowanie, realizację i koordynację.

Wyróżnienie Builder Super Power promuje firmy, ich sukcesy rynkowe przez wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się dyrektorów, menedżerów i zespołów w obszarach HR, marketingu, handlu i sprzedaży, PR i komunikacji, badań i rozwoju, procesu budowlanego, produkcji oraz innych dziedzinach, z firm z szeroko rozumianej branży budowlanej.

Nagradzane są szczególne osiągnięcia wspierające sukcesy rynkowe firmy, dorobek zawodowy oraz osobista pozycja. Wyróżnienie jest również docenieniem dobrych praktyk w w/w obszarach, które w opinii redakcji „Buildera” zasługują na promocję w środowisku partnerów biznesowych, klientów oraz opinii publicznej.

Kandydatów do nagrody (osoby lub zespoły) zgłasza Kierownictwo firmy wskazując w uzasadnieniu jakie osiągnięcia Kandydata wyróżniają się na tle branży, umacniają pozycję firmy na konkurencyjnym rynku i w jego opinii zasługują na wyróżnienie.

Zgłoszeni Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie weryfikację otrzymują wyróżnienie Builder Super Power. O przyznaniu nagrody Grand Prix w kategorii wyróżnienia indywidualne i zespołowe decyduje Loża Laureatów, którą tworzą dotychczasowi Laureaci nagrody.

Potwierdzeniem przyznania wyróżnienia jest Certyfikat Builder Super Power, wręczany podczas specjalnej uroczystości finałowej. Laureaci wyróżnienia są prezentowani wraz z firmą, którą reprezentują, w miesięczniku „Builder” oraz w specjalnej publikacji „Builder Super Power”; są także promowani w serwisie internetowym builderpolska.pl, facebook.com/BuilderPolska, instagram.com/builder.polska, linkedin.com/company/builder-polska.

Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę! Szefów firm już dziś zapraszamy do zgłaszania menedżerów, jak również całych zespołów do nagrody Builder Super Power.

Zgłoszenia do nagrody będą przyjmowane do 31 lipca 2024r.

Kontakt:

Jarosław Oleksiak – Przewodniczący Kapituły

e-mail: oleksiak@buildercorp.pl

tel.: 602 387 330

Elżbieta Olech – Sekretarz Kapituły

e-mail: olech@buildercorp.pl

tel.: 517 077 880

Linki:

REGULAMIN | ZGŁOSZENIE

open