Home Builder Super Power BUILDER SUPER POWER 2024 BSP – POZYCJA KOBIET W BIZNESIE
BSP – POZYCJA KOBIET W BIZNESIE
0

BSP – POZYCJA KOBIET W BIZNESIE

0
0

Zgodnie z postanowieniami unijnej dyrektywy 2022/2381 do 30 czerwca 2026 r. w spółkach publicznych notowanych na rynku regulowanym kobiety zajmować mają 40 proc. stanowisk w radzie nadzorczej spółki albo – alternatywnie – 33 proc. wszystkich stanowisk w organach zarządczych i nadzorczych spółki publicznej. Abstrahując od nowych regulacji, przygotowując kolejny odcinek rubryki Builder Super Power, chcieliśmy się dowiedzieć, jak laureaci oceniają aktualną pozycję kobiet w biznesie, budownictwie, szeroko pojętej branży. Jaka ona jest? I jak ją wzmocnić? Co mówią statystyki zatrudnienia?

KATARZYNA JANIK, Dyrektor Personalny SIG

Jako pracodawca jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów i kandydatki. Kandydaci w procesie rekrutacji często mówią, że zwłaszcza ten aspekt przyciągnął ich uwagę. W SIG Polska spośród zatrudnionych 32% to kobiety – jest to jeden z najwyższych wskaźników w Grupie SIG. W Działach Sprzedaży Wewnętrznej, niezmiernie istotnych dla naszego biznesu, zapewniających wsparcie sprzedażowo-logistyczne i administracyjne, ale również w coraz większym stopniu prowadzących samodzielną sprzedaż, 75% zatrudnionych to kobiety. Stanowisko menadżerskie w tych Działach w 82% zajmują kobiety – najczęściej w wyniku wewnętrznych promocji i rekrutacji.

MAŁGORZATA KLICH, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Angel Poland Group Prezes oddziału krakowskiego PZFD

Choć szeroko pojęta branża budowlana kojarzy się z dominacją mężczyzn, wyraźnie widać, że kobiety doskonale radzą sobie w różnych jej obszarach. To dla nas atrakcyjne, zapewniające ciągły rozwój środowisko pracy. Coraz częściej zajmujemy kierownicze stanowiska, zasiadamy w zarządach (również PZFD) czy kierujemy oddziałami Polskiego Związku Firm Deweloperskich, które reprezentują całą branżę. Firmą mogącą posłużyć za wzór, w której pozycja kobiet jest bardzo silna, jest Angel Poland Group. Będąc związana z Grupą zawodowo od ponad 20 lat, z dumą mogę powiedzieć, że w żadnej z należących do niej spółek nie różnicuje się pracowników ze względu na płeć, a jedynie ocenia się ich kompetencje na podstawie wyników i cech osobowości.

MAŁGORZATA LUBCZYŃSKA, Dyrektor Marketingu Blachy Pruszyński

Mimo znaczących postępów w walce o równość płci, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Kobiety nadal stanowią mniejszość na kluczowych stanowiskach decyzyjnych, a ich perspektywy rozwoju zawodowego często są ograniczone. Dlatego należy zwalczać stereotypy płciowe i promować świadomość równości szans. Ważne jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet poprzez inwestycje w programy szkoleniowe, mentoringowe i rozwojowe. W firmie Blachy Pruszyński dążymy do stworzenia środowiska pracy, w którym każdy pracownik, niezależnie od płci, ma równe szanse na rozwój i sukces. Kadra kierownicza co prawda wciąż składa się głównie z mężczyzn, natomiast znajdą się również kobiety na stanowiskach dyrektorskich. Przykładem jest dział księgowości, administracji, reklamacji czy też ja, czyli dział marketingu. Wzmocnienie pozycji kobiet w branży budowlanej jest nie tylko sprawą sprawiedliwości społecznej, ale także kluczowym elementem sukcesu biznesowego. Różnorodność płciowa poprawia kreatywnoś, innowacyjność i wydajność.

KAROLINA BRONSZEWSKA, Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Innowacji RONSON Development

Branża deweloperska przechodzi dynamiczne zmiany. Spora część tych pozytywnych przemian jest zasługą kobiet. Architektki, szefowe projektów deweloperskich, handlowcy, czy działy marketingu – zdominowane są dzisiaj przez niezwykle twórcze, utalentowane i zaangażowane w swoją pracę kobiety. Statystyki zatrudnienia w RONSON Development wskazują, że o sile naszej firmy w dużej mierze decydują kobiety. To one stanowią 66% pracowników. Dostrzegamy znaczenie ich reprezentacji w firmie ale również aktywnie wspieramy ich rozwój i awans na kluczowe stanowiska zarządcze. Obecnie na stanowiskach kierowniczych zasiada 33% kobiet.

tags:
open