THE WARSAW HUB
0

THE WARSAW HUB

0
0

Wielofunkcyjność, metropolitalność, przyjazna przestrzeń wielkomiejska z pejzażowymi układami nasadzeń roślinnych, bezpośrednie połączenie z metrem, komplementarność funkcjonalno-użytkowa, budowanie nowej ponadczasowej tożsamości miejsca – to cechy charakteryzujące jedną ze spektakularnych inwestycji w centrum Warszawy, składającą się z trzech wieżowców. Mowa o The Warsaw Hub.

tags:
open