Home Tag "BUILDER FOR THE FUTURE"

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Paulina Krzak
0
Dnia 14 marca br. odbył się Dzień Młodego Architekta i Inżyniera na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, który został zorganizowany przez miesięcznik "Builder" w ramach programu Builder for the Future. Podczas wydarzenia studenci mieli okazję spotkać się, wymienić doświadczeniami poznać najnowsze trendy w dziedzinie budownictwa i architektury.
a717KJ5Gxg4Ah5

CODZIENNIE CZEKAJĄ NA NAS NOWE WYZWANIA

CODZIENNIE CZEKAJĄ NA NAS NOWE WYZWANIA

Szymon Kurek
0
Praca w branży budowlanej to nieustanne wyzwania, każdego dnia, w pracowni projektowej czy na budowie, ale to właśnie one dają szansę na budowanie doświadczenia, zawodowy rozwój oraz rozwijanie pasji. O swojej pracy, zadaniach, wyzwaniach i osiągnięciach mówią młodzi architekci, projektanci branżowi i inżynierowie zatrudnieni w wykonawstwie, partnerzy i uczestnicy B4F.
a717KJ5Gxg4Ah5

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

open