Home Builder For The Future DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
0

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

0
0

Dnia 14 marca br. odbył się Dzień Młodego Architekta i Inżyniera na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, który został zorganizowany przez miesięcznik „Builder” w ramach programu Builder for the Future. Podczas wydarzenia studenci mieli okazję spotkać się, wymienić doświadczeniami poznać najnowsze trendy w dziedzinie budownictwa i architektury.

Inspiracje zawodowe

Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję wziąć udział w wykładach i prezentacjach prowadzonych przez doświadczonych profesjonalistów z branży budowlanej i architektów. Była to doskonała okazja do nawiązania cennych kontaktów oraz zdobycia inspiracji do rozwoju własnej kariery zawodowej.

Gość specjalny wydarzenia

Gościem specjalnym wydarzenia był arch. Oskar Grąbczewski, właściciel pracowni OVO Grąbczewscy Architekci.

Certyfikaty

Certyfikaty potwierdzające obecność podczas wydarzenia, będą dostępne w ciągu 14 dni roboczych, na platformie b4f.buildercorp.pl, w zakładce „Moje certyfikaty”.

Podziękowania

Władzom uczelni składamy serdeczne podziękowania za współorganizację wydarzenia. Panu Dziekanowi Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Grzegorzowi Świtowi oraz pełnomocnikom oddelegowanym do organizacji wydarzenia: dr inż. Michałowi Szczecinie oraz mgr inż. Gabrielowi Jagieła.

Dziękujemy partnerom programu Builder for the Future, za obecność oraz wkład merytoryczny. Byli z nami: PROCURAL, H+H Polska Saint Gobain Glass, Tremco CPG Poland, GEZE Polska, WSC Witold Szymanik, Buro Happold Polska, Multiconsult Polska oraz reprezentanci Stowarzyszenia Producentów Betonów firmy Betard i Solbet.

Dziękujemy również naszemu gościowi specjalnemu, Panu Oskarowi Grąbczewskiemu za pokazanie studentom swojego spojrzenia na zawód architekta.

open