Home Tag "Dzień Młodego Inżyniera"

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Paulina Krzak
0
Dnia 14 marca br. odbył się Dzień Młodego Architekta i Inżyniera na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, który został zorganizowany przez miesięcznik "Builder" w ramach programu Builder for the Future. Podczas wydarzenia studenci mieli okazję spotkać się, wymienić doświadczeniami poznać najnowsze trendy w dziedzinie budownictwa i architektury.
a717KJ5Gxg4Ah5

CODZIENNIE CZEKAJĄ NA NAS NOWE WYZWANIA

open