Home Tag "skanska"

Zielone oblicze Poznania

Szymon Kurek
0
Nowy Rynek E jest biurowcem największego kompleksu biurowego Skan-ska w Polsce. Docelowo jego powierzchnia użytkowa ma wynieść ponad 100 tys. mkw. Budynek znajduje się na skrzyżowaniu najważniejszych linii komunikacyjnych stolicy Wielkopolski, a dzięki połączeniom autobusowym i tramwajowym można do niego dotrzeć szybko i komfortowo z różnych stron miasta.Centralnym i charakterystycznym punktem kompleksu jest wewnętrzny rynek, który odwołuje się do tradycji poznańskich placów publicznych i targowisk. W ten sposób nawiązano do historii Poznania i połączono ją z teraźniejszością – nowoczesnym kompleksem biurowym wyposażonym w innowacyjne prośrodowiskowe rozwiązania. Nowy Rynek stał się integralną częścią miasta, oferującą nie tylko miejsca do pracy, ale również strefę, w której wszyscy mieszkańcy Po-znania mogą się zrelaksować i odpocząć.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers: Warstwy, które tworzą całość

The green face of Poznań

Szymon Kurek
0
Nowy Rynek E is the office building of the largest Skanska office complex in Poland. Ultimately, its usable area is to be over 100,000 sq m. The building is located at the intersection of the most important communication lines in the capital of Greater Poland, and thanks to bus and tram connections, you can reach it quickly and comfortably from various parts of the city.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers: Warstwy, które tworzą całość

The Matter of Layers: Warstwy, które tworzą całość

Szymon Kurek
0
Budowa Polskiej Ambasady w Berlinie to realizacja ważnego wizerunkowo budynku, a także okazja do zaprezentowania osiągnięć i możliwości partnerów zaangażowanych w cały proces budowy obiektu. Wszystko w myśl hasła: LAYERS – warstw, które odnoszą się nie tylko do materialnego tworzywa, które inicjuje widzialną strukturę wnętrza i zewnętrza budowli, ale też do ducha współpracy.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers: Zrównoważony rozwój, otwartość, wielowymiarowość

open