Home Tag "TINES Rail SA"

SYSTEM NAWIERZCHNI BEZPODSYPKOWEJ Z SYSTEMEM TINES® EBS

PQ
0
SZYNOWE PODPORY BLOKOWE W OTULINIE DO STOSOWANIA W NAWIERZCHNI TOROWEJ, ROZJAZDACH I SKRZYŻOWANIACH Droga kolejowa o konstrukcji bezpodsypkowej to nawierzchnia szynowa, w której stabilizacja układu geometrycznego toru oraz przenoszenie obciążeń stałych i ruchomych wywołanych ruchem pojazdów na podtorze lub obiekty inżynieryjne odbywa się bez udziału podsypki.
a717KJ5Gxg4Ah5

WOOLTECH – PŁYTY WARSTWOWE W OKŁADZINACH METALOWYCH Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

open