Home Builder Awards BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023 TINES RAIL S.A. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023
TINES RAIL S.A. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023
0

TINES RAIL S.A. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023

0
0

CONTINUOUS IMPROVEMENT BY TINES

Kolej, tramwaj i metro – to fundament współczesnych modeli komunikacyjnych, zdolnych do obsługi największych potoków ludzi i towarów. Pomimo niskiej emisji CO2 transport ten nie jest jednak wolny od generowania zanieczyszczeń. Najbardziej uciążliwe są hałas i wibracje. Systematyczny rozwój różnych gałęzi transportu szynowego, połączony ze stałym podnoszeniem jego prędkości, wymaga zwrócenia większej uwagi na te niepożądane zjawiska oraz poszukiwania mających im przeciwdziałać nowych technologii.

Związane z tym wyzwania już 20 lat skutecznie podejmuje polska firma TINES. Stojący od początku na jej czele Tomasz Szuba jako strategię działalności firmy przyjął budowanie oferty TINES opartej na efektach współpracy nauki z biznesem. W ten sposób firma regularnie oferuje swoim klientom nowe generacje produktów. Oferta TINES obejmuje systemowe rozwiązania stosowane w nawierzchniach szynowych kolei, tramwajów oraz metra. Produkty TINES zostały zabudowane w kilkunastu tysiącach lokalizacji, obejmując zasięgiem Polskę, wiele krajów Europy, a także Azję. – W polskich przedsiębiorcach tkwi duży potencjał, który należy dostrzec i wykorzystać – podkreśla Tomasz Szuba.
TINES ma już technologię dla Kolei Dużych Prędkości
Do najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów TINES należą szynowe podpory blokowe w otulinie – system TINES® EBS. Poprzednie generacje tego rozwiązania mają już wieloletnie zastosowanie w budowie dróg kolejowych o nawierzchni bezpodsypkowej w takich lokalizacjach jak: Łódź Fabryczna, Wrocław Główny czy tunel prowadzący na Lotnisko Chopina w Warszawie. Obecna generacja wyrobu, która została wyróżniona nagrodą Buildera w 2023 roku w kategorii „Produkt rekomendowany branży”, jest rezultatem zastosowania najnowszych technologii opracowanych przez TINES. Pomyślne zakończenie wieloetapowych badań i procedur certyfikacyjnych pozwala na zastosowanie systemu TINES® EBS w liniach kolejowych dostosowanych do jazdy pociągów z prędkością 250 km/h.
Innowacje stanowią istotny element działalności firmy. Na przestrzeni ostatnich trzech lat TINES zrealizował dwa projekty badawczo-rozwojowe, współpracując z krajowymi ośrodkami naukowymi. Każdego roku firma opracowuje kolejne generacje swoich wyrobów. Należą do nich: prefabrykaty betonowe do budowy dróg kolejowych i torowisk tramwajowych, masy zalewowe do sprężystego mocowania szyny oraz maty wibroizolacyjne. Strategia TINES zakłada kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych związanych z dalszym ograniczaniem negatywnego oddziaływania transportu na środowisko poprzez rozwój nowych produktów oraz szersze zastosowanie wyrobów z recyklingu. Firma podkreśla, że stosowanie materiałów budowlanych, które zawierają surowce wtórne i jednocześnie posiadają tożsame właściwości techniczne oraz eksploatacyjne, obok pozytywnego wpływu na środowisko może przyczynić się także do redukcji kosztów inwestycji infrastrukturalnych.
W planach TINES na najbliższe lata są kolejne projekty badawczo-rozwojowe, inwestycje w nowe technologie oraz ekspansja międzynarodowa. – Polska myśl techniczna skutecznie konkuruje z globalnymi potentatami w kraju i za granicą, a TINES jest tego kolejnym przykładem – podsumowuje Tomasz Szuba.

PQ
open