Home Builder Green PIONIERSKA INWESTYCJA SAINT-GOBAIN ISOVER
PIONIERSKA INWESTYCJA SAINT-GOBAIN ISOVER
0

PIONIERSKA INWESTYCJA SAINT-GOBAIN ISOVER

0
0

Zgodnie z celem „Making the world a better home” Grupa Saint-Gobain konsekwentnie dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Krokiem milowym w tym kierunku jest hybrydyzacja pieca w gliwickim zakładzie ISOVER. To nie tylko najważniejsza inwestycja zrealizowana w tej fabryce na przestrzeni ostatnich 15 lat, ale również pionierskie przedsięwzięcie w skali globalnych struktur Grupy Saint-Gobain.

Biznes ISOVER, należący do Grupy Saint-Gobain, jest obecny na polskim rynku od ponad 30 lat i wyznacza standardy w zakresie m.in. takich materiałów izolacyjnych jak wełna skalna czy wełna szklana. Grupa nieustannie inwestuje w rozwój zarówno oferowanych rozwiązań, jak i parku produkcyjnego. Na przestrzeni lat uruchomiła kilka nowoczesnych linii produkcyjnych, a w ostatnim czasie sfinalizowała kolejną kluczową inwestycję, którą była hybrydyzacja pieca do wytopu szkła, podstawowego składnika wełny szklanej. Łączna pula środków zainwestowanych w gliwickim zakładzie od 1993 r. do 2023 r. sięga 800 mln zł.

Hybrydyzacja w praktyce

Wydawałoby się, że piec, jaki jest, każdy widzi. Otóż nie! W dzisiejszym kontekście, w którym dążymy w Europie do zmniejszenia emisji o 55 proc. do 2030 r. i osiągnięcia całkowitej neutralności klimatycznej w roku 2050, technologie, które służą ograniczeniu wpływu na środowisko, muszą być pierwszorzędne. Firmy, które zamierzają utrzymać swoją rynkową pozycję, konkurencyjność, a jednocześnie podążają z duchem czasu, inwestują w transformację swoich mocy produkcyjnych, opierając je na najnowszych zdobyczach techniki.

Linia produkcyjna wełny szklanej
Linia produkcyjna wełny szklanej

W gliwickim zakładzie ISOVER podczas hybrydyzacji pieca sięgnięto właśnie po rozwiązania state of the art. Nad ich koncepcją i wdrożeniem pracowało blisko 200 osób – połączone siły pracowników ISOVER oraz specjalistów z firm zewnętrznych. Cały proces, od idei do finału, trwał około 2 lat, a same prace wykonawcze na miejscu zajęły 12 tygodni. Podczas 65 tysięcy roboczogodzin dokonano hybrydyzacji, co oznacza, że zasilany do tej pory gazem ziemnym piec zyskał drugie źródło mocy w postaci systemu elektrod. W związku z tym niezbędne było też wybudowanie nowej stacji transformatorowej, dostosowanie wszystkich instalacji do zwiększonej wydajności oraz szereg modyfikacji linii produkcyjnej.

Bardziej ekologiczny i wydajny

Ponad 70 mln złotych wydane przez Grupę Saint-Gobain na hybrydyzację w Gliwicach to inwestycja, która niesie szereg korzyści. Zasilenie pieca w 1/5 energią elektryczną oznacza automatyczne zmniejszenie emisji ze spalania gazu. W liczbach to konkretnie 2000 ton mniej CO2 emitowanego do atmosfery i obniżenie emisji do 6 proc. per tona produktu. Ponadto od stycznia 2025 r. elektrody będą zasilane wyłącznie energią z odnawialnych źródeł. Aby pokryć potrzeby w zakresie zielonej energii, Grupa Saint-Gobain zawarła kontrakt vPPA na dostawę prądu pochodzącego z farm wiatrowych zlokalizowanych w Polsce.

Piec hybrydowy

Podjęty kierunek ma uzasadnienie wyraźnie środowiskowe, ale oprócz tego biznesowe i synergiczne. Po pierwsze, dzięki zastosowaniu systemu elektrod można wyprodukować więcej. Grzanie energią elektryczną jest o 20 proc. wydajniejsze, co w tym przypadku ma przełożenie na ok. 10-proc. wzrost mocy produkcyjnej. Po drugie, przeprowadzona hybrydyzacja to pierwsza tego rodzaju inwestycja w ramach Grupy Saint-Gobain na świecie. Zakład w Gliwicach wyznacza pewien standard i dostarcza know-how, z którego będą korzystały, rozwijając swoją infrastrukturę w kierunku neutralności klimatycznej i zwiększenia wydajności, zakłady innych marek należących do Grupy.

Zwiedzanie zakładu podczas spotkania podsumowującego

Tour de ISOVER

Już kilka lat temu ISOVER zawiesił poprzeczkę wysoko, dostarczając wełny szklane Multimax 30 w płytach o najniższym dostępnym na rynku współczynniku przewodzenia ciepła wśród wełen mineralnych na świecie. Dzisiaj zaś niebanalną, pionierską inwestycją potwierdza swój status lidera. Aby dać temu wyraz i zarazem podzielić się in situ szczegółowymi informacjami o przeprowadzonych działaniach, ponad pół roku po zhybrydyzowaniu i rozgrzaniu pieca Grupa Saint-Gobain zorganizowała spotkanie podsumowujące. 7 marca do zakładu ISOVER Polska przy ul. Okrężnej w Gliwicach zaproszeni zostali przedstawiciele prasy, w tym redakcja „Buildera”. Na pytania dziennikarzy odpowiadali m.in. Michał Zakrzewski – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Operacyjnych Saint-Gobain Construction Products Polska, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Saint-Gobain w Polsce; Marcin Nowara – Dyrektor Generalny Saint-Gobain Solutions Polska, Dyrektor Planowania Strategicznego Grupy Saint-Gobain w Polsce, oraz Adam Marchacz – Dyrektor fabryki ISOVER w Gliwicach. Po konferencji prasowej zorganizowano wycieczkę, w ramach której odbyła się prezentacja nowej inwestycji oraz linii produkcyjnej wełny szklanej. Biło gorąco, zarówno od nowego pieca, jak i od ognia pytań!

Archiwum: Saint-Gobain

open