Home Builder Science BUDOWA CRICOTEKI. CZĘŚĆ 1
BUDOWA CRICOTEKI. CZĘŚĆ 1
0

BUDOWA CRICOTEKI. CZĘŚĆ 1

0
0

Projekt. W wyniku rewitalizacji starych zabudowań byłej elektrowni dzielnicy Krakowa Podgórze powstał obiekt zapewniający miastu wielofunkcyjną instytucję kultury zwaną Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. Artykuł przedstawia genezę budowy ośrodka i opis projektu z bardzo interesującymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i materiałowymi. 

Krakowskie Podgórze to poprzemysłowa dzielnica, która przybiera obecnie nowe funkcje w szeroko pojętej „kulturze” miasta. Można znaleźć wiele przykładów inwestycji rewitalizacyjnych w tym obszarze, np. ogromna inwestycja „Bonarka City Center”, którą stanowi wielofunkcyjne centrum miejskie wybudowane na zrekultywowanym obszarze po zakładzie chemicznym, lub Fabryka Emalia Oskara Schindlera z wystawą stałą „Kraków – czas okupacji 1939-1945”( właściciel fabryki w czasie II wojny światowej ratował Żydów od zagłady).

Rewitalizacja zabudowań elektrowni
Zabytkowa zabudowa historyczna dzielnicy Podgórze także poddawana jest stopniowej rewitalizacji, jak np. stare budynki elektrowni Podgórze przy ul. Nadwiślańskiej. Budynki i teren wokół nich zostały wykorzystane do budowy obiektów wielofunkcyjnej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricotek a”. W obiektach Cricoteki zaprojektowano m.in. Muzeum Tadeusza Kantora, teatr, bibliotekę i centrum konserwacji dzieł sztuki współczesnej [7]. W roku 2004 podjęto działania mające na celu utworzenie kompleksowego ośrodka ku pamięci artysty. Konkurs na rewitalizację starej elektrowni ogłoszono w 2006 roku, Na rys. 1, 2 i 3 przedstawiono kilka prac konkursowych.
Koncepcję gmachu nowego muzeum wygrała praca konkursowa architektów z pracowni: IQ2 Konsorcjum Wizja Sp. z o.o. – Stanisław Deńko, nsMoonStudio Sp. z o.o. – Piotr Nawara, Agnieszka Szultk. Obiekt na stałe odmieni pejzaż nabrzeża Wisły po stronie Starego Podgórza, nawiązując do klimatu, jaki tworzy sąsiedztwo rzeki i twórczość Tadeusza Kantora. Forma nietypowego gmachu przypomina przerzucony most znajdujący się nad starą elektrownią (rys. 4 i 5) i nawiązuje do twórczości Kantora z cyklu „Człowiek i stół” (rys. 4). Ze względu na zabytkowy charakter Elektrowni Podgórze zostawiono komin elektrowni (choć nieco go obniżono), który jest najwyższym punktem nowej dobudowanej części kompleksu, ma on przypominać o pierwotnej funkcji obiektu.

CZYTAJ DALEJ >>

open