Home Builder Science BADANIA I ROZWÓJ
BADANIA I ROZWÓJ
0

BADANIA I ROZWÓJ

0
0

W świetle polityki innowacyjnej. Zarówno w Europie, jak i w Polsce budownictwo jest  w czołówce największych sektorów gospodarczych,  jednak charakteryzuje się niską innowacyjnością.  Jak i dlaczego warto to poprawić?

Wydatki na badania i rozwój wyrażane  ich procentowym udziałem w PKB,  czyli wskaźnikiem GERD (ang.  Gross Domestic on R@D), są jednym z najważniejszych  kryteriów rozwoju gospodarczego  danego kraju. W Polsce, w latach 2006–  2015, wskaźnik ten utrzymywał poziom powolnego,  lecz stabilnego wzrostu (rys.1.).
W dokumencie strategicznym EU 2020 [2]  Komisja Europejska wskazała jako jeden z celów  do osiągnięcia 3% GERD w UE w 2020 r.,  czyli trzy procent całkowitych nakładów na  działalność badawczo-rozwojową w stosunku  do PKB. W odpowiedzi na ten dokument  MNiSW przygotowało prognozę tego wskaźnika  dla Polski [3], w którym zawarto następujące  stwierdzenie: „Wartość docelowa wskaźnika  nakładów na działalność badawczo-rozwojową  w roku 2020, tj. 1,7% PKB, wynika z wysokiej  pozycji roli nakładów na B+R w polityce gospodarczej  rządu, przewidywanej zmiany paradygmatu  polityki spójności zwiększającej znaczenie  inwestycji w obszarze badań i innowacji, a także  wzrostu znaczenia dla przedsiębiorstw badań  i innowacji jako źródeł przewagi konkurencyjnej  wraz z polityką rządu zachęcającą do zwiększania  nakładów prywatnych na działalność B+R”.

CZYTAJ DALEJ >>

open