Home Builder Science MODUŁOWE ABC KLOCKI W WERSJI XXL. CZĘŚĆ 3
MODUŁOWE ABC KLOCKI W WERSJI XXL. CZĘŚĆ 3
0

MODUŁOWE ABC KLOCKI W WERSJI XXL. CZĘŚĆ 3

0
0

W obiektach, w których przewidzianych jest wiele powtarzalnych modułów funkcjonalnych, np. sale szkolne, sale szpitalne czy pokoje biurowe, zastosowanie systemu modułowego abc może być sposobem na znaczne przyśpieszenie czasu budowy, a w konsekwencji – znaczne zmniejszenie kosztów. We wszystkich popularnych i znanych systemach modułowych abc obowiązuje zasada maksimum pracy w wytwórni – minimum pracy na placu budowy. 

W wielu krajach europejskich ważny segment rynku budowlanego stanowią systemy modułowe w formule abc – tj prostopadłościany o wymiarach a – długość, b – szerokość i c – wysokość. W systemie modułowym abc realizowane są budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, a także budynki użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, szpitale, budynki biurowe, administracyjne, a nawet budynki z funkcją gastronomiczną i kulturalną. Popularny w Niemczech wspomniany już system ALHO jest przykładem tego, jak sprytnie można wykorzystać tę formułę przestrzenną dla kształtowania funkcjonalnego budynków. Zależność pomiędzy charakterem funkcjonalno-przestrzennym realizowanego budynku a wykorzystanym do jego budowy systemem technologicznym jest podstawową zasadą racjonalnego stosowania systemów modułowych abc. Dlatego w obiektach, w których przewidzianych jest wiele powtarzalnych modułów funkcjonalnych, (np. sale szkolne, sale szpitalne, pokoje biurowe itp), zastosowanie systemu modułowego abc może być sposobem na znaczne przyśpieszenie czasu budowy, a w konsekwencji – znaczne zmniejszenie kosztów. We wszystkich popularnych i znanych systemach modułowych abc obowiązuje zasada maksimum pracy w wytwórni – minimum pracy na placu budowy. Moduły z pełnym wyposażeniem i prawie wykończone wykonywane są w wytwórni, na placu budowy dokonywany jest tylko ich montaż i prace kosmetyczno-wykończeniowe. Ta zasada skraca proces budowy. Nierzadko okazuje się jedynym racjonalnym systemem technologicznym możliwym do zastosowania w konkretnych warunkach klimatycznych.

CZYTAJ DALEJ >>

open