Home Builder Science WENTYLACJA POŻAROWA. CZĘŚĆ 1
WENTYLACJA POŻAROWA. CZĘŚĆ 1
0

WENTYLACJA POŻAROWA. CZĘŚĆ 1

0
0

W budynkach wymagania i systematyka. Systemy wentylacji pożarowej odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie pożarowym – umożliwiają sprawną ewakuację ludzi ze strefy zagrożonej, ograniczają rozprzestrzenianie się dymu, jak również tworzą warunki do przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczej. 

Istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynków, w tym ich ewakuację w czasie pożaru, są systemy służące usuwaniu dymu oraz zapewniające kontrolę nad jego rozprzestrzenianiem się w budynku. Wpływają one na wielkość dopuszczalnych długości przejść i dojść ewakuacyjnych czy wielkości powierzchni stref pożarowych, a przede wszystkim pozwalają zapewnić wymagania prawne zapisane w §207 rozporządzenia [1], mówiące m.in. o ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynkach, możliwości ewakuacji ludzi, a także uwzględniające bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Szczególną rolę odgrywają one w przypadku dróg ewakuacyjnych, na których niespełnienie wymagań z zakresu właściwej wentylacji pożarowej powoduje, że budynek może zostać uznany za zagrażający życiu [2].

CZYTAJ DALEJ >>

open