Home Builder Science PROJEKTOWANIE POSADOWIENIA ELEKTROWNI WIATROWYCH
0

PROJEKTOWANIE POSADOWIENIA ELEKTROWNI WIATROWYCH

0
0

Projektując posadowienie tego typu obiektów budowlanych, należy zwrócić uwagę w szczególności na jakość oraz rodzaj rozpoznania podłoża gruntowego. Jego badania powinny stanowić materiał wyjściowy do wykonania projektu geotechnicznego. 

Zgodnie z pakietem energetyczno-klimatycznym, nałożonym przez Komisję Europejską na państwa członkowskie, do 2020 roku Polska będzie zobowiązana do produkowania 15% energii w krajowym bilansie energetycznym ze źródeł odnawialnych (z czego od 30% do 50% będzie wytwarzana przez elektrownie wiatrowe). To oznacza, że Polska do 2020 r. musi czterokrotnie zwiększyć moc zainstalowanej energii wiatrowej. Kolejnym założeniem pakietu energetyczno-klimatycznego jest znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych do 40% w 2030 r, czyli poniżej emisji z roku 1990. Aby nie płacić kar za przekroczoną emisję CO2, Polska będzie musiała odchodzić od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. Jedyną alternatywą są odnawialne źródła energii, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że do tego czasu nie powstanie w Polsce elektrownia atomowa. Obecne prognozy szacują start pierwszego bloku energetycznego na 2027 r. Chciałbym podkreślić, że pierwsze plany zakładały uruchomienie elektrowni atomowej w Żarnowcu w 1990 r. Postawienie na rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii jest zatem jedyną szansą spełnienia kryteriów zapisanych w pakiecie energetyczno- klimatycznym przedstawionym niedawno przez Komisję Europejską.

CZYTAJ DALEJ >>

open