Home Builder Science MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH CZĘŚĆ 1
0

MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH CZĘŚĆ 1

0
0

Jedną z najbardziej istotnych kwestii związanych z każdym obiektem budowlanym jest bezpieczeństwo konstrukcji. Zapewnienie tego bezpieczeństwa wymaga
odpowiedniego przebiegu zarówno procesu projektowania i realizacji, jak i późniejszej eksploatacji powstałego obiektu.

Z badań przeprowadzonych w ramach projektu MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności” [M1] realizowanego przez Politechnikę Warszawską w kooperacji
z kilkoma innymi jednostkami naukowo-badawczymi wynika, że przyczyny awarii i katastrof budynków rozkładają się praktycznie równomiernie na wszystkie trzy ww. etapy, a więc projektowania, realizacji i eksploatacji obiektu – rys. 1. Wykres został sporządzony na podstawie oficjalnych danych dotyczących katastrof budowlanych w Polsce, w latach 1995- 2010, udostępnionych przez Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz z uwzględnieniem analogicznych informacji zaczerpniętych z materiałów własnych i innych źródeł [5, 7, 18].

CAŁY ARTYKUŁ>>

 

 

 

open