Home ARCHIWUM PWB MEDIA DANE REJESTROWE PWB MEDIA
0

DANE REJESTROWE PWB MEDIA

0
0

PWB MEDIA Zdziebłowski Spółka Jawna

PWB MEDIA Zdziebłowski Spółka Jawna

adres: ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa.

Numer KRS: 0000278155, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 1997

REGON: 012655625

NIP: 9511722650

KONTAKT: e-mail: biuro@buildercorp.pl, tel.: 22 853 06 87, fax: 22 244 24 63, www.buildercorp.pl

 

open