Home Builder Science ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI STALOWYCH
ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI STALOWYCH
0

ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI STALOWYCH

0
0

W artykule omówiono podstawowe zasady projektowania konstrukcji stalowych w kontekście ognioochronnym, wpływ pola temperatury na odporność ogniową i metody ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych.

Ze stali nie wykonuje się konstrukcyjnych przegród budowlanych. Dlatego też rozważania dotyczące odporności ogniowej można ograniczyć do elementów prętowych, jak słupy czy belki, i właściwości użytkowej związanej z zapewnieniem w określonym czasie nośności konstrukcji, czyli z kryterium R.

Podstawowe zasady projektowania zabezpieczeń

Długość prętów jest wielokrotnie większa od wymiarów przekroju poprzecznego. Zależność standardowa czas – temperatura, według której prowadzi się badania odporności ogniowej, określa jednorodne pole oddziaływań termicznych na element. Pomijając wymianę ciepła na końcach elementu, która ma niewielki wpływ na temperaturę pręta w pewnej odległości od brzegu, można pominąć przewodzenie ciepła wzdłuż elementu. W obliczeniach temperatury elementów stalowych przyjmuje się więc model nieskończenie długiego pręta poddanego jednorodnym
oddziaływaniom termicznym. Przyjmując podane założenia rozważania ogranicza się do przekroju poprzecznego o długości jednostkowej.

CAŁY ARTYKUŁ>>

open