Home Biznes i Ludzie HYDROTECHNIKA WPISANA W STRATEGIĘ
HYDROTECHNIKA WPISANA W STRATEGIĘ
0

HYDROTECHNIKA WPISANA W STRATEGIĘ

0
0

Kilkanaście wymagających hydrotechnicznych projektów, związanych m.in. z przebudową portów, ochroną przeciwpowodziową i regulacją rzek – łącznie z elementami ich wyposażenia – zasila portfolio Korporacji Budowlanej Doraco. Zaawansowane technologicznie, kompleksowe realizacje firmy bez wątpienia wpłynęły na zwiększenie konkurencyjności portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu.

Hydrotechniczną perełkę stanowi budowa najdłuższego (3 km) falochronu w Europie (falochron zabezpiecza m.in. instalacje do odbioru gazu w Terminalu LNG w Świnoujściu i zwiększa bezpieczeństwo żeglugi na podejściu do portów Szczecin-Świnoujście).

Modernizacje i budowy
Ostatnio zrealizowanym przedsięwzięciem hydrotechnicznym Doraco jest przebudowa Ujścia Wisły. W ramach projektu wyremontowano istniejące kilkusetmetrowe falochrony, tzw. kierownice ujścia Wisły: wschodnią – którą dodatkowo wydłużono o 200 m – i zachodnią. Remontowane odcinki obu kierownic, które uległy zniszczeniu w wyniku działania sił przyrody, uzupełniono o elementy podnoszące trwałość i odporność na działanie fal i lodu. Przez cały okres realizacji wykonawca był narażony na dynamikę wzajemnego oddziaływania dwóch żywiołów – morza i rzeki. Warto nadmienić, że ze względu na rezerwat przyrody Mewia Łacha oraz walory przyrodnicze terenu objętego programem „Natura 2000” wszystkie prace (prowadzone jedynie z wody) odbywały się pod nadzorem środowiskowym i ornitologicznym oraz zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej.

Pod koniec ubiegłego roku Doraco zakończyło modernizację Nabrzeża Szwedzkiego, dzięki której Port Morski w Gdyni może przyjmować olbrzymie PANAMAXY. Zakres prac obejmował przebudowę Nabrzeża Szwedzkiego wraz z pełną infrastrukturą nadziemną i podziemną. W ramach projektu wykonano także układy kolejowe i drogowe. Wszystkie roboty budowlane były prowadzone w trakcie bieżącej pracy operatorów nabrzeża.

Projekt nowego portu rybackiego w Mrzeżynie zakładał poprawę obsługi statków rybackich oraz prowadzenia wyładunków, przechowywania i sprzedaży produktów rybnych. Dzięki wieloetapowej modernizacji nabrzeży portowych, przebudowie dróg i placów oraz realizacji nowych budynków port stał się jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu na polskim wybrzeżu. Obecnie może przyjąć 2 razy więcej kutrów i łodzi rybackich niż przed przebudową. Kluczowe realizacje Realizacje hydrotechniczne, wykonywane także w formule „zaprojektuj i wybuduj”, stanowią jedną z kluczowych specjalizacji Korporacji Budowlanej Doraco. Przebudowa Nabrzeża WOC II w Gdańsku  czy Nabrzeża Górników w Porcie Handlowym Świnoujście, budowa Terminalu Masowego w Porcie Morskim Gdańsk – to tylko kilka kolejnych inwestycji hydrotechnicznych w katalogu Doraco. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobywane w tym zakresie pozwala wykonawcy swobodnie poruszać się w tym ambitnym obszarze, co skutkuje, że niejednokrotnie projekt jest finalizowany przed wyznaczonym terminem. Przykładem może być budowa falochronu LNG w Świnoujściu, który jest najdłuższy w Europie – prace ukończono tam miesiąc szybciej.

Radosław Jarosiewicz
Dyrektor Techniczny, Korporacja Budowlana Doraco

open