Home Materiały i Technologie OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM
0

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM

0
0

Przeciwpożarowa brama przesuwna FST firmy Hörmann.
Budowle przemysłowe muszą spełniać określone normami bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Istotnymi elementami systemów tej ochrony są drzwi i bramy z odpornością ogniową. Ponieważ oddzielają one lub zamykają poszczególne części budynku, bezwzględnie powinny spełniać wymagania stawiane rozwiązaniom chroniącym przed ogniem i dymem. Takim rozwiązaniem jest nagrodzona Złotym Medalem na targach BUDMA 2016 przeciwpożarowa brama przesuwna FST firmy Hörmann.

Wszystkie oferowane przez firmę Hörmann drzwi i bramy ognioodporne, przebadane zostały zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 1634-1 oraz sklasyfikowane wg normy PN-EN 13501-1 i dopuszczone do obrotu i stosowania na polskim rynku na podstawie oceny zgodności z wymaganiami krajowej specyfikacji technicznej. Wciąż jest nią krajowa Aprobata Techniczna. Firma Hörmann przygotowana jest już jednak na wprowadzenie zharmonizowanej normy wyrobu dla rozwiązań przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych EN 16034, która wprowadzona ma być pod koniec 2016 roku.  Aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej w budownictwie,      w zależności od stopnia potencjalnego zagrożenia, najczęściej stosowane są rozwiązania przeciwpożarowe w klasie EI230 lub EI260. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klasa odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych powinna stanowić co najmniej połowę klasy ściany oddzielenia pożarowego, w której zostały one zamontowane.

Przeciwpożarowe i dymoszczelne

Drzwi z odpornością ogniową nie chronią automatycznie przed przedostawaniem się dymu. Aby miały one także właściwości dymoszczelne, muszą posiadać dodatkowe wyposażenie i spełniać wymagania normy PN-EN 1634-3.  Dodatkowe specjalistyczne wyposażenie charakteryzuje również drzwi z deklarowaną  izolacyjnością akustyczną oraz odpornością na włamanie.  Do zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia pożarowego obiektów budowalnych dobrze nadają się drzwi HPL30 C w klasie EI230 odporności ogniowej firmy Hörmann. Dodatkowo oferowane są one w klasie RC 2 odporności na włamanie oraz posiadają właściwości dymoszczelne, a także izolacyjność akustyczną.

Przeciwpożarowe bramy przesuwne FST

Tam jednak, gdzie przepisy wymagają rozdzielenia dużych powierzchni obiektów przemysłowych na odpowiednie strefy pożarowe, montuje się wielkogabarytowe bramy przesuwne o określonej odporności ogniowej oraz z funkcją  dymoszczelną. Takie jak nagrodzone Złotym Medalem MTP bramy FST firmy Hörmann, które mogą mieć nawet do 12 m szerokości i 7 m wysokości.  W normalnych warunkach użytkowania pomieszczeń bramy często znajdują się w pozycji otwartej, równolegle do ściany, umożliwiając komunikację zarówno ludzi, jak  i swobodny ruch wózków widłowych czy samochodów. Jednak w przypadku pożaru, brama FST automatycznie zamyka się uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia do sąsiadujących pomieszczeń.

Wykorzystujące innowacyjny system łączenia paneli przeciwpożarowe bramy przesuwne FST firmy Hörmann, podobnie jak drzwi, mogą mieć klasę odporności ogniowej EI230 lub EI260, zgodnie z normą europejską PN EN 1634-1. Oferowane są także w wersji dymoszczelnej. Dużym ich atutem jest możliwość wbudowania w nie drzwi przejściowych bez wystającego progu. Umożliwiają one doraźną komunikację osób bez konieczności każdorazowego otwierania bramy, która standardowo ma być zamknięta.

Zaletami przeciwpożarowych bram przesuwnych FST firmy Hörmann jest też ich stabilny bieg, dzięki łożyskowanym rolkom jezdnym na specjalnie wyprofilowanej prowadnicy, odporna na uszkodzenia wyjątkowo oryginalna powierzchnia zewnętrzna Pearlgrain oraz łatwość obsługi bramy otwieranej ręcznie lub automatycznie.

W strefach o dużym nasileniu ruchu bramy FST wyposażyć można w nowoczesny napęd SupraMatic HT, który zapewnia komfortową obsługę. Napęd ten posiada opatentowany mechanizm rozłączenia w przypadku zagrożenia pożarem, dzięki któremu w razie niebezpieczeństwa ognia brama zamyka się za pomocą przeciwwagi.

Obok jedno- i dwuskrzydłowej wersji bram Hörmann oferuje także bramy w wersji teleskopowej, które mogą być wykorzystane w halach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

open