Home RADY BUILDERA DR INŻ. ARCH. KONRAD STYKA
0

DR INŻ. ARCH. KONRAD STYKA

0
0

RADA.030Dr inż. arch. Konrad Styka – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1995). Projektant domów jednorodzinnych,  budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Autor projektów obiektów przemysłowych i technologicznych. W sumie, pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonał 111 projektów,  z czego zrealizowano 80 obiektów. Łączna powierzchnia zaprojektowanych budynków i wnętrz to około 129.400m2 z czego zrealizowano (lub są w trakcie realizacji) 106.700m2. Natomiast łączna powierzchnia terenu zrealizowanych inwestycji technologicznych to 78.046m2. Weryfikował kilkadziesiąt projektów obiektów o znaczącej powierzchni, w większości zrealizowanych.
Od października 2002 roku pracuje jako wykładowca  na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie jest zatrudniony w wymiarze pełnego etatu na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury i Budownictwa, którą od września 2012 roku kieruje.
W czerwcu 2012 r. obronił na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej rozprawę doktorską, zatytułowaną „Wpływ przekształceń funkcjonalno-użytkowych na konstrukcje budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”.
Od 2012 pracuje jako wykładowca na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole  Technik Komputerowych (obecnie Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych), w 2013 prowadził wykłady na  Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
W grudniu 2008 roku otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne i zaangażowanie w sprawy uczelni. W grudniu 2013 ponownie nagrodzony przez Rektora ASP.
Członek czynny Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej od 20.01.2002 r.
Jego projekty były prezentowane na wystawach, m.in twórczości pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie, w 2004 roku. Brał też udział w kilku innych zbiorowych wystawach plastycznych, m in. w Zielonej Górze i Nowym Tomyślu.
Brał czynny udział w licznych konferencjach naukowych, m.in. w Forum Budowlanym w Płocku, konferencjach w Nowym Tomyślu i Dłużewie.
Zainteresowania badawcze i naukowe to przede wszystkim techniczne aspekty projektowania architektonicznego, technologie budowlane, badanie wzajemnej zależności rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

open