Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF STYPUŁA
0

PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF STYPUŁA

0
0

RADA.031Prof. dr hab. inż. Krzysztof Konstanty Stypuła jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie i Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w badaniach z dziedziny statyki i dynamiki budowli, dynamiki gruntów oraz ochrony środowiska przed wibracjami. Jest współautorem polskich norm dotyczących wpływu drgań na budynki (PN-85/B-02170) i na ludzi w budynkach (PN-88/B-02171) oraz wytycznych projektowania budynków w warunkach występowania wpływów parasejsmicznych wywołanych budową i eksploatacją metra. Autor lub współautor ok. 200 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym kilku monografii. Współautor 2 patentów.
Wykonawca i kierownik ponad 170 prac naukowo-badawczych (m.in.10 projektów n-b), w tym:
• kilkudziesięciu prac dotyczących drgań wywołanych budową i eksploatacją metra oraz drgań kolejowych;
• obliczenia sejsmiczne do projektu metra w Algierii;
• obliczenia dynamiczne estakady dworca w Częstochowie;
• analizy dynamiczne i rozwiązania wibroizolacyjne do projektów ok. 60 budynków w sąsiedztwie linii kolejowych, tramwajowych i metra oraz kilkunastu budynków z aparaturą wrażliwą na drgania (np. obiekty Radia Kraków czy synchrotronu UJ);
• prognozy wpływu na budynki drgań wywołanych budową i eksploatacją dróg i autostrad;
• projekty wibroizolacji nawierzchni w kolejowym tunelu średnicowym w Warszawie (pierwsze w Polsce zastosowanie systemu EBS) oraz na odcinku bielańskim I linii metra w Warszawie, nawierzchni tramwajowych w Warszawie i Krakowie, wibroizolacji dworców: Stacji Katowice Osobowa, Kraków Główny, Warszawa Centralna i podziemnego Dworca Łódź Fabryczna.
Współpracował m. in. z takimi firmami, jak: Metro Warszawskie, PLK PKP, Tramwaje Warszawskie, GDDKiA, Metroprojekt W-wa, ILF Consulting, AGP Metro, Astaldi, Skanska, Mostostal W-wa, Hochtief, Neostrain, EKKOM, TINES, Getzner, BSW, Rock Delta, Calenberg, Jordahl&Pfeifer, APA Kuryłowicz & Associates,  Buro Happold, AMC Andrzej M. Chołdzyński, JEMS Architekci, ARE, ARBO Projekt, GD&K, GSBK Biuro Konstrukcyjne, Infrares, Sud Architekt Polska, DDJM i wieloma innymi.
Pięciokrotnie otrzymywał nagrody Ministrów Szkolnictwa Wyższego oraz Infrastruktury. Laureat nagrody im. prof. Stefana Bryły (2004) i Medalu im. Prof. Romana Ciesielskiego (2010).
Członek m.in.: Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej KILiW PAN, Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN, Zarządu Polskiej Grupy Inżynierii Sejsmicznej PAN, Komitetu Nauki PZITB oraz Rady Naukowo-Konsultacyjnej Metra Warszawskiego, był także członkiem Rady Naukowej Kolei Dużych Prędkości w PKP PLK S.A. Przewodniczący Komitetu Ekologii PZITB.
Autor licznych wierszy o tematyce społeczno-obyczajowej i politycznej.

open