Home RADY BUILDERA DR INŻ. MARIAN PŁACHECKI
0

DR INŻ. MARIAN PŁACHECKI

0
0

PlacheckiDoświadczenia i kwalifikacje zawodowe:
-absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej
-uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
-rzeczoznawca budowlany Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, -rzeczoznawca budowlany w trybie art. 15 ustawy Prawo budowlane,
-emerytowany pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Krakowskiej

W latach 1966-2010 związany zawodowo z Politechniką Krakowską jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych.Od 2010 roku nadal czynny zawodowo zatrudniony na pełnym etacie starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Technicznej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Od 1975 roku rzeczoznawca budowlany Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), od 1994 – rzeczoznawca budowlany z listy wojewody krakowskiego.

Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną współpracował z licznymi biurami projektów i przedsiębiorstwami wykonawczymi, m. inn. przy budowie Galerii Kazimierz w Krakowie, Galerii Manufaktura w Łodzi, przy wzmacnianiu i modernizacji wielu obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego. Jest nadal czynnym zawodowo rzeczoznawcą budowlanym.
W Oddziale Małopolskim PZITB pełnił  liczne funkcje społeczne, m.in. przewodniczącego Komisji Młodej Kadry Technicznej, przewodniczącego Komisji Szkolenia, przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej na Rzeczoznawców Budowlanych PZITB  i członka Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego przy Zarządzie Głównym PZITB, sekretarza Komisji Nauki, wiceprzewodniczącego Oddziału. Od 2008 roku  pełnił z wyboru  funkcję   przewodniczącego Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie i ponownie wybrany pełnił  tę funkcję  w kadencji 2012-2016. Od 2002 roku jest członkiem Polskiej  Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB).  W latach 2006–2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w Warszawie, w  kadencji 2010–2014  przewodniczącego tej Komisji. 27.06.2014 na XIII Krajowym Zjeździe PIIB ponownie wybrany na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  na kadencję 2014-2018. W latach 2012-2014 z ramienia PIIB brał udział w pracach Nadzwyczajnej  Komisji Sejmowej przy wypracownaiu projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Działalnością  społeczną w PZITB i w  PIIB  wniósł i nadal wnosi znaczący  wkład w kształtowanie wysokiej rangi zawodu inżyniera budownictwa, w ustawiczne dokształcanie zawodowe, w nowoczesne   kształcenie zawodowe, przygotowanie i odpowiedzialne wprowadzanie  do zawodu młodych kadr  inżynierów budownictwa, w utrwalanie wysokich standardów technicznych, zawodowych i etycznych w  budownictwie.

open