Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FLAGA
0

PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FLAGA

0
0

RADA.007Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej (2011) oraz Iwanowskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej (2014), Profesor Honorowy Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Inżynierii Ekologicznej (2002), Członek Zagraniczny Akademii Budownictwa Ukrainy (od 1998), rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1996-2002. Urodzony w roku 1939 w Sułkowicach, studia wyższe magisterskie (1956-1961), doktorat (1967) i habilitacja (1971) na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (obecnie: Wydział Inżynierii Lądowej). Tu pracuje nieprzerwanie od roku 1961, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, docenta (od 1973), profesora tytularnego, nadzwyczajnego (od 1984), profesora zwyczajnego (od 1991). Reprezentuje dziedzinę wiedzy: nauki techniczne, dyscypliny naukowe tj.budownictwo i mechanika, specjalności naukowe: konstrukcje betonowe, budowa mostów i tuneli, technologia betonu i technologia prefabrykacji oraz nieniszczące metody badań materiałów i konstrukcji. W latach 1968-1973 był kierownikiem Pracowni Badań Fizycznych i Strukturalnych w Instytucie Budownictwa PK, 1979-2009 – kierownikiem najpierw Zakładu (1979-1992) a później Katedry Budowy Mostów i Tuneli PK, 1992-1996 – dyrektorem Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK. Jego pasją jest mostownictwo. W latach 1991-2015 zorganizował 21 Europejskich Wypraw Mostowych, zaś w latach 2008-2014 – 8 Światowych Wypraw Mostowych. Ma na swoim koncie 336 publikacji naukowych (w tym 17 monografii) oraz 211 referatów na konferencjach naukowych krajowych (179) i zagranicznych (31).
W życiu prywatnym jest żonaty, ma troje dzieci, siedmioro wnucząt. Jego hobby pozazawodowe to historia starożytności, historia religii, historia sztuki, turystyka górska, krajowa i zagraniczna oraz fotografia (14 wystaw fotograficznych, głównie w Krakowie).

open