Home RADY BUILDERA MGR. INŻ. MACIEJ RUNKIEWICZ
0

MGR. INŻ. MACIEJ RUNKIEWICZ

0
0

RADA.020Maciej Runkiewicz urodził się w 1972 roku. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalizując się technologii materiałów budowlanych i uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego (badania dyplomowe wykonywał na RWTH Aachen w Niemczech).  Ponadto posiada dyplom MBA zdobyty po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu inwestycjami budowlanymi w zakresie ich przygotowania i nadzorowania (project management), projektowania i wykonawstwa. Jako członek zarządu Kajima Poland Sp. z o.o., będącej generalnym wykonawcą,  odpowiada  za  działalność  firmy na terenie Polski.
Wcześniej pracował w firmach wykonawczych (Budokor S.A, Black&Veatch Poland Sp. z o.o.),  inwestorstwie zastępczym (Mace Polska Sp. z o.o.)  oraz związanych z doradztwem technicznym dotyczącym zastosowania nowoczesnych materiałów budowlanych (Sika Poland Sp. z o.o.).
Był również zaangażowany – jako autor lub współautor – w liczne projekty konstrukcji oraz ekspertyzy budowlane.
Posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi jak również do projektowania budynków w branży konstrukcyjnej. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz  Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

open