Home News KONFERENCJA „STALOWE CZY BETONOWE OBIEKTY MOSTOWE”
KONFERENCJA „STALOWE CZY BETONOWE OBIEKTY MOSTOWE”
0

KONFERENCJA „STALOWE CZY BETONOWE OBIEKTY MOSTOWE”

0
0

31 maja 2016 r. w Kielcach Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów organizują konferencję towarzyszącą XXII Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA: „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe?”. Celem konferencji jest porównanie konstrukcji mostowych ze stali z konstrukcjami betonowymi (żelbetowymi i sprężonymi).

Oba materiały – stal i beton – są powszechnie stosowane w mostownictwie od dziesięcioleci. Natomiast obiekty wykonywane z tych jakże różnych materiałów mają swoją specyfikę. I o tej specyfice będzie mowa na konferencji.

Ponadto w mostownictwie (jak w każdej innej dziedzinie) występuje problem skali. Projektowanie i realizacja inwestycji są ściśle związane z wielkością obiektów mostowych – inne są zasady budowy obiektów o dużej rozpiętości przęsła, a inne – obiektów o małej. I o tym także będzie mowa.

Konferencja odbędzie się w Sali Beta Centrum Kongresowego Targów Kielce.

Program ramowy:
12.30 – 12.35 Otwarcie konferencji – Karol Heidrich, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Referat wprowadzający – porównanie obiektów stalowych z betonowymi
12.35 – 13.00 „Kształtowanie współczesnych obiektów mostowych” – prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska
I sesja – „Duże obiekty mostowe – projektowanie i realizacja”
Moderator sesji – Bartłomiej Baudler, PIKS
13.00 – 13.25 „Stalowe obiekty mostowe o znacznej rozpiętości przęsła” – Jerzy Bąk, Pomost Warszawa Sp. z o.o.
13.25 – 13.50 „Betonowe obiekty mostowe o znacznej rozpiętości przęsła” – prof. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska
12.50 – 14.20 Przerwa kawowa
II sesja – „Małe i średnie obiekty mostowe – projektowanie i realizacja”
Moderator sesji – prof. Janusz Rymsza, IBDiM
14.20 – 14.45 „Stalowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m” – Witold Kosecki, Europrojekt Gdańsk S.A.
14.45 – 15.10 „Betonowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m” – Witold Doboszyński, Transprojekt Warszawa
15.10 – 15.35 „Stalowe i betonowe kładki dla pieszych” – prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska
15.35 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji
16.00 Obiad


Zasady uczestnictwa
Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy przesłać do dnia 25 maja 2016 r. pocztą na adres IBDiM, faxem: (22) 814 13 39 lub e-mailem na adres: promotion@ibdim.edu.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł + 23% VAT.

open