Home News 62. KONFERENCJA NAUKOWA KILiW PAN ORAZ KN PZITB
62. KONFERENCJA NAUKOWA KILiW PAN ORAZ KN PZITB
0

62. KONFERENCJA NAUKOWA KILiW PAN ORAZ KN PZITB

0
0

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest organizatorem 62. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w dniach 11-16 września 2016 roku w Krynicy. Patronat medialny objął miesięcznik Builder.

Te coroczne Konferencje są największymi, najważniejszymi i najciekawszymi wydarzeniami o szczególnie wysokim prestiżu dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych i technicznych pracujących i działających przede wszystkim na rzecz budownictwa. W 2016 roku część problemowa nosić będzie nazwę: „Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy”.

TEMATYKA KONFERENCJI – część ogólna:
Problemy naukowe budownictwa

 • budownictwo ogólne
 • fizyka budowli
 • geotechnika
 • inżynieria komunikacji – drogi
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • konstrukcje betonowe
 • konstrukcje metalowe
 • mechanika konstrukcji i materiałów
 • trwałość osłon betonowych
 • budownictwo energooszczędne
 • budownictwo hydrotechniczne
Więcej informacji na www
open