Home News O BUDOWNICTWIE I PREFABRYKACJI PODCZAS DNI BETONU
O BUDOWNICTWIE I PREFABRYKACJI PODCZAS DNI BETONU
0

O BUDOWNICTWIE I PREFABRYKACJI PODCZAS DNI BETONU

0
0

Dwie debaty – pierwsza pt. „Budownictwo w polskiej gospodarce” będzie poświęcona aktualnym problemom i szansom rozwoju budownictwa oraz druga o „Prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym” – odbędą się podczas tegorocznej jubileuszowej X konferencji Dni Betonu, która w dniach 8-10 października 2018 r. odbędzie się w Wiśle.

W dniach 8-10 października 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbędzie się X konferencja Dni Betonu. Organizowana jest co dwa lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. To największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym budownictwem.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Patronują jej także dwie sekcje Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk: Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych.

Podobnie jak w latach ubiegłych konferencji będzie towarzyszyła wystawa firm i produktów, których podczas tej edycji będzie około 40.

Tematyka konferencji obejmuje 20 sekcji tematycznych m.in. architekturę betonową, drogi betonowe, betony nowej generacji, prefabrykację betonową czy współczesne tendencje w budownictwie. Organizatorzy zwracają szczególną uwagę, aby tematyka konferencji była związana z praktycznymi aspektami technologii betonu, innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi, technologicznymi i konstrukcyjnymi.

Bardzo ciekawie przedstawia się sesja otwarcia. Jako pierwsze zostaną zaprezentowane referaty omawiające budowę mostów, tuneli oraz najnowsze trendy w budownictwie m.in. druk 3D.

Konferencji będą towarzyszyły dwie debaty. W pierwszej będzie mowa o „Budownictwie w polskiej gospodarce”, a podczas drugiej o „Prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym”.

– Jako producenci cementu i betonu jesteśmy ważną składową budownictwa. Jeżeli źle się będzie działo w budownictwie, to automatycznie przełoży się to na wyniki naszej branży. Dlatego podczas Dni Betonu wiele uwagi poświęcamy kondycji budownictwa w Polsce i jego znaczenia dla gospodarki – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, a zarazem przewodniczący Rady Programowej konferencji Dni Betonu. – Do debaty pt. „Budownictwo w polskiej gospodarce” zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, instytutów badawczych, największych inwestorów w Polsce – PKP i GDDKiA, a także wykonawców. Chcemy porozmawiać o tym jakie obecnie budownictwo ma problemy i jakie są szanse jego rozwoju w przyszłości. Z kolei z uwagi na wzrost zapotrzebowania na mieszkania w Polsce i poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla technologii budowania organizujemy debatę pod hasłem „Prefabrykacja w budownictwie mieszkaniowym”. Podczas tej debaty postaramy się odpowiedzieć na pytania czy prefabrykacja ma już swoje miejsce w budownictwie mieszkaniowym. Po latach odwrotu od tej technologii w Polsce zauważyliśmy, że nie odstąpiły od niej np. kraje skandynawskie. Moglibyśmy tę technologię z powodzeniem implementować u nas w kraju. Uważamy, że można odczarować prefabrykację betonową dla naszego budownictwa mieszkaniowego – dodał przewodniczący.

W ostatniej konferencji Dni Betonu, w 2016 roku, wzięło udział blisko 1000 uczestników. Podczas tegorocznej, jubileuszowej – dziesiątej konferencji, organizatorzy spodziewają się podobnej frekwencji.

Szczegóły: www.dnibetonu.pl

open