Home Architecture Design NOWY STANDARD AKUSTYCZNY W SZKOŁACH
NOWY STANDARD AKUSTYCZNY W SZKOŁACH
0

NOWY STANDARD AKUSTYCZNY W SZKOŁACH

0
0

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne bez wątpienia jest inwestycją oświatową innowacyjną ze względu na podejście projektanta do kwestii efektywności energetycznej budynku. Jednak nie tylko to decyduje o tym, że budynek jest wyjątkowy w skali kraju. Wytycza on także nowy standard akustyczny.

Fot. arch. Audio Plus

Mikołaj Jarosz
Concept Developer Education w Ecophon

Budynek MCER jest jednym z nielicznych obiektów oświatowych w Polsce, przy którego projektowaniu i budowie zadbano o poprawną akustykę wnętrz. Jest to godne zauważenia tym bardziej, że projekt powstawał przed 2018 rokiem, kiedy to zaczęła obowiązywać norma PN-B-02151-4:2015-06 określająca wymagania dotyczące akustyki wnętrz w budynkach użyteczności publicznej. W przypadku pomieszczeń szkolnych norma określa minimalną dopuszczalną chłonność akustyczną pomieszczeń (dla korytarzy, klatek schodowych, szatni, kuchni czy warsztatów szkolnych) oraz maksymalny dopuszczalny czas pogłosu (dla pomieszczeń lekcyjnych, świetlic, stołówek, bibliotek i czytelni, pokoi nauczycielskich oraz socjalnych, a także sal sportowych i hal basenowych). Wymagania te zostały wprowadzone ze względu na dobrostan uczniów i nauczycieli oraz efektywność ich pracy.

Nauczyciele ze szkół, w których akustykę dostosowano do tych wymagań, wskazują, że wśród uczniów poprawia się koncentracja uwagi, lepiej rozumieją polecenia nauczyciela, są w stanie zapamiętać więcej informacji, a tempo ich pracy jest szybsze. Zauważyli także mniejsze zmęczenie uczniów, zwłaszcza w czasie popołudniowych lekcji, oraz mniejszą agresję w czasie przerw spędzanych na korytarzach.

Wysoką chłonność akustyczną i krótki czas pogłosu można osiągnąć poprzez wprowadzenie do pomieszczeń odpowiedniej ilości materiałów dźwiękochłonnych (mogą to być specjalne sufity podwieszane, panele ścienne, ale także normalne elementy wyposażenia, np. wykładziny dywanowe czy regały z książkami). Liczy się ich łączna powierzchnia i efektywność wyrażona wskaźnikiem pochłaniania dźwięku αw (jego wartości wahają się w granicach 0,00–1,00). Pokryte materiałami dźwiękochłonnymi powierzchnie w znikomym stopniu odbijają fale akustyczne, co powoduje, że pomieszczenia stają się cichsze i mniej pogłosowe. W budynku MCER zastosowano dźwiękochłonne sufity podwieszane firmy Ecophon o wskaźniku pochłaniania dźwięku αw = 0,95–1,00. Zainstalowano je w salach lekcyjnych, świetlicach, korytarzach, szatniach, na stołówce, a także w sali sportowej i hali basenowej.

 

open