Home Raporty RYNEK POWŁOK OCHRONNYCH W POLSCE
0

RYNEK POWŁOK OCHRONNYCH W POLSCE

0
0

Zlecenia dotyczące budownictwa mieszkaniowego mają największy udział w przychodach firm zajmujących się wykonywaniem powłok ochronnych w Polsce. Decyzję o wyborze marki środka ochronnego dla danej inwestycji najczęściej podejmuje wykonawca lub podwykonawca.

Podstawowymi miejscami zakupu powłok są hurtownie, gdzie zaopatruje się ponad połowa badanych firm remontowo-budowlanych – wynika z najnowszego raportu PMR pt. Rynek powłok ochronnych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016–2021.
Na potrzeby powyższego raportu PMR przeprowadził badanie wśród ponad 300 firm remontowo-budowlanych, które stosują w swojej działalności powłoki ochronne. Z tej grupy najwięcej przedsiębiorstw wykorzystuje powłoki ochronne do konstrukcji betonowych (56%) i podłóg drewnianych (55%), podczas gdy stosowanie powłok do metalu zadeklarowało 47% respondentów.

Najwięcej prac w budownictwie mieszkaniowym
Firmy specjalizujące się w wykonywaniu powłok do ochrony podłóg drewnianych i betonu najwięcej zleceń otrzymują od osób indywidulanych, dla firm skupiających się na pracach z powłokami do metalu głównymi zleceniodawcami są zaś przedsiębiorstwa prywatne oraz państwowe. Warto przy tym wspomnieć, że osoby indywidualne zlecają pracę przede wszystkim niewielkim firmom remontowo-budowlanym. W przypadku podmiotów zatrudniających dziesięć i więcej osób największy udział w portfelu zamówień mają przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz generalni wykonawcy.
Prace w budownictwie mieszkaniowym stanowią główne źródło przychodów badanych przedsiębiorstw niezależnie od ich specjalizacji, przy czym największe znaczenie mają dla firm skupiających się na powłokach do ochrony podłóg drewnianych. Z kolei o największej dywersyfikacji zleceń można mówić w przypadku firm specjalizujących się w powłokach do metalu. Tu również trzeba dodać, że o ile w przypadku firm zatrudniających do dziewięciu osób największą wartość zamówień stanowią prace w budownictwie mieszkaniowym, o tyle w przypadku tych liczących co najmniej dziesięciu pracowników głównym źródłem przychodów jest budownictwo inżynieryjne.

Hurtownie głównymi miejscami zakupu
Podstawowymi miejscami zakupu powłok ochronnych są hurtownie, gdzie zaopatruje się ponad połowa badanych firm remontowo-budowlanych. Należy jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich dwóch lat popularność tego kanału dystrybucji istotnie się zmniejszyła.
Niemal co trzecie przedsiębiorstwo nabywa produkty ochronne od lokalnego dystrybutora, podczas gdy ponad jedna piąta badanych robi zakupy bezpośrednio u producenta. W obu wymienionych przypadkach było to znacznie więcej niż w 2014 r., kiedy przeprowadzono podobne badanie.
W analizowanym okresie na znaczeniu straciły natomiast markety DIY, w których powłoki ochronne kupuje co ósma firma remontowo- -budowlana.
Główne powody kupowania w hurtowniach, u lokalnych dystrybutorów oraz w marketach DIY są takie same – o wyborze miejsca zakupu decydują przede wszystkim ceny, szeroki wybór produktów oraz atrakcyjna lokalizacja. Natomiast zaopatrującymi się bezpośrednio u producenta kieruje w zasadzie jeden główny czynnik – korzystny poziom cen, wskazywany przez ponad dwie trzecie badanych.

Najistotniejsze trwałość powłoki oraz cena
Decyzję o wyborze marek powłok ochronnych najczęściej podejmuje wykonawca lub podwykonawca. Również w sytuacjach, kiedy marki są predefiniowane w projekcie, zazwyczaj ma on możliwość zaproponowania innego rozwiązania.
Kluczową cechą powłok ochronnych wpływającą na ich wybór przez wykonawców jest trwałość rozwiązania. Ważną rolę odgrywają także cena produktu i łatwość aplikacji oraz czas schnięcia i dobra estetyka końcowa pokrywanej powierzchni.

Dobry rok 2015
Zdecydowana większość przedsiębiorstw remontowo-budowlanych stosujących powłoki ochronne (84%) zanotowała w 2015 r. dodatni wynik finansowy. Zysk wypracowało ponad 90% firm liczących powyżej pięciu pracowników.
Średnia marża brutto uzyskiwana przez firmy specjalizujące się w wykonywaniu powłok wynosi 22% i jest o 2 p.p. większa niż w 2014 r. Co ciekawe, projekty o wysokiej marży to domena małych firm, zatrudniających do pięciu osób.
Więcej informacji na ten temat znaleźć można w raporcie PMR zatytułowanym „Rynek powłok ochronnych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016– 2021”.

Paweł Sionko
Ekspert rynku budowlanego PMR

open