Home News CO Z ZASTOJEM W BUDOWNICTWIE?
CO Z ZASTOJEM W BUDOWNICTWIE?
0

CO Z ZASTOJEM W BUDOWNICTWIE?

0
0

Eksperci ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wskazują, że po pierwszych III kw. 2016 roku produkcja budowlano-montażowa wyniosła jedynie 48 mld PLN. Największym destabilizatorem rynku było budownictwo inżynieryjne, w którym produkcja wyniosła blisko 23 mld PLN, a więc aż o 22,6% mniej niż po III kw. 2015.  Na niekorzystne wyniki w budownictwie nakłada się również sytuacja na rynku pracy. Brak fachowców spowodował, że po II kw. 2016 roku w branży tej pozostawało 10,1 tys. wolnych miejsc pracy. Badania koniunktury przedsiębiorców wskazują, że ta sytuacja jest postrzegana jako główny problem w firmach.

Powyższą tematykę podejmowała Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego, 2016, która odbyła się 27-go br. w Warszawie. Była to 19-ta edycja wydarzenia organizowanego przez ASM  –  Centrum Badań i Analiz Rynku. Konferencja MRB zgromadziła ponad 100 przedstawicieli uczestników rynku budowlanego reprezentujących firmy, stowarzyszenia branżowe i media.  W III sesjach podjęte zostały istotne dla polskiej „budowlanki” kwestie, począwszy od szczegółowych analiz i prognoz dla budownictwa mieszkalnego, niemieszkalnego i inżynieryjnego, poprzez blok poświęcony  zielonym trendom w budownictwie europejskim, skończywszy na części marketingowej, która dotyczyła komunikacji z nowym pokoleniem konsumentów.

Z ramienia ASM jako lidera na rynku badań na zlecenie sektora budowlanego w sesji analityczno-prognostycznej wystąpili Małgorzata Walczak-Gomuła, Beata Tomczak i Marta Łuszczyńska.

Spadki, spadki, spadki…. – tak można określić sytuację, jaka ma miejsce w branży budowlanej.
Po ujemnej dynamice produkcji budowlano-montażowej w I kw. 2016 roku, w kolejnych miesiącach spodziewano się  szybszego wzrostu sektora. Pomimo, iż brano pod uwagę możliwe spadki wynikające w głównej mierze z przesunięć w zakresie przetargów z nowej perspektywy budżetowej UE, spodziewano się, iż II kw. okaże się sygnałem wyjścia z zapaści. Kolejne miesiące zakończyły się jednak ponownie dwucyfrowym spadkiem. Finalnie po pierwszych III kw. 2016 roku produkcja budowlano-montażowa była o 15,4% niższa, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Eksperci ASM wyjaśnili, że głównym powodem spadków w budownictwie okazały się przesunięcia przetargowe, co świadczy o uzależnieniu budownictwa od finansowania UE. Złą sytuację w branży budowlanej pogłębiło budownictwo niemieszkalne, w którym dynamika wyniosła -14,3%. Jedyny pozytywny wpływ na branżę miało budownictwo mieszkaniowe, w którym produkcja była o 8.0% wyższa niż w analogicznych III kw. 2015 roku. O pozytywnej sytuacji w mieszkalnictwie świadczą również dane dotyczące liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Po pierwszych dziewięciu miesiącach do użytku oddano 112 337 mieszkań, a więc o 10,9% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. (Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS)

Biorąc pod uwagę sytuację w budownictwie na przestrzeni ostatnich pięciu lat eksperci ASM wykazują bardzo ostrożny optymizm w prognozowaniu na kolejny rok. Chociaż szacują wzrost wskaźników na koniec 2017 r. w stosunku do 2016 r.,  to jednak te wyniki i tak będą niższe niż w roku 2015.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2016 wystąpili również  eksperci zewnętrzni. Tematykę zielonych trendów w budownictwie w sesji międzynarodowej przedstawili Caroline Herotay i Molly Steinlage Cornet z Instytutu Zarządzania Środowiskiem w Brukseli oraz Vladimir Gumilar ze Słoweńskiego Klastra Budownictwa. Ze strony ASM wprowadził w temat Paweł Nowakowski. W sesji marketingowej natomiast wystąpili eksperci-praktycy bezpośrednio zaangażowani w proces komunikacji marketingowej – Aleksandra Stankiewicz i Patrycja Woszczyk z firmy HRP, Tomasz Kalko (Blachy Pruszyński, Arati Tomasz Kalko) oraz Piotr Lutek z Grupy marketingowej Synergia.

Wystąpienia i debaty bogatego programu konferencji MRB dały początek dyskusjom, które kontynuowane były w kuluarach podczas przerw. Stały monitoring rynku prowadzony jest przez ASM cały rok  dzięki eksperckim, cyklicznym analizom – niezbędnym narzędziom do budowania strategii marketingowych. Dane dotyczące aktualnej i przyszłej sytuacji w branży budowlanej w Polsce znajdą Państwo w kwartalnych i miesięcznych wydaniach opracowania Monitoring Rynku Budowlanego. Informacji udziela Beata Tomczak: tel. (24) 355 77 80, kom. 603 765 304, e-mail: b.tomczak@asm-poland. Natomiast raport Monitoring Zagranicznych Rynków Budowlanych dotyczy poszczególnych krajów europejskich i pozaeuropejskich, informacji udziela Dawid Krysiński, tel. (24) 355 77 24, kom. 697 122 450, e-mail: d.krysinski@asm-poland.com.pl.

W przerwach konferencji można było również zapoznać się z modelami Toyota Hilux i Toyota Proace, które prezentował Główny Sponsor konferencji – Toyota Polska.

open