Home News KONFERENCJA TRA2016
KONFERENCJA TRA2016
0

KONFERENCJA TRA2016

0
0

informacje01


18-21 kwietnia w Warszawie odbędzie się Konferencja TRA2016. Transport Research Arena to najważniejsza w Europie konferencja podejmująca problematykę badań naukowych w obszarze transportu powierzchniowego.

Konferencja odbywa się raz na dwa lata i dotyczy wszystkich rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, wodnego i współmodalnego. Cele konferencji obejmują działania na rzecz badań, rozwoju i innowacji oraz wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów.

Transport Research Arena to najważniejsza w Europie konferencja podejmująca problematykę badań naukowych w obszarze transportu powierzchniowego. Dotyczy wszystkich rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, wodnego i współmodalnego.

Jej zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Środowisko naturalne – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna
  2. Technologie, projektowanie i produkcja pojazdów i statków.
  3. Mobilność w miastach i na długich dystansach – systemy i usługi.
  4. Transport towarów i logistyka w miastach i na długich dystansach.
  5. Bezpieczne, zabezpieczone i trwałe systemy transportu.
  6. Infrastruktura transportowa.
  7. Czynnik ludzki, ekonomia społeczna i prognozy na przyszłość.
  8. Automatyzacja i połączenia.
  9. Środowisko sprzyjające wdrażaniu innowacji.

Cele konferencji obejmują działania na rzecz badań, rozwoju i innowacji w transporcie oraz wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów.

Jej inicjatorem jest Komisja Europejska we współpracy z Europejską Konferencją Dyrektorów Dróg CEDR, europejskimi platformami technologicznymi i przy wsparciu programowym Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych FERHL.

Współorganizatorami TRA2016 są Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

www.traconference.eu

Konferencja TRA2015, 18-21.04.2016 r., PGE Narodowy

open