Home News GRUPA RABEN FIRMĄ RODZINNĄ ROKU 2016
GRUPA RABEN FIRMĄ RODZINNĄ ROKU 2016
0

GRUPA RABEN FIRMĄ RODZINNĄ ROKU 2016

0
0

Gala Wręczenia Nagrody Firma Rodzinna Roku 2016 odbyła się podczas III Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego. Wydarzenie 18 i 19 kwietnia 2016 roku zgromadziło ponad 300 uczestników – przedstawicieli przedsiębiorstw rodzinnych. Prócz nagrody głównej, tytułu Firmy Rodzinnej Roku 2016, przyznaliśmy jeszcze pięć wyróżnień w kategoriach: mikro, mała, średnia, duża firma oraz wyróżnienie specjalne za realizację autorskiego projektu. 

Szukaliśmy firmy, która będzie nie tylko skuteczna biznesowo, ale równocześnie będzie potrafiła łączyć realizowaną strategię z troską o swych pracowników, o środowisko, w którym funkcjonuje. Wszystko to oczywiście w oparciu o wartości Rodziny Biznesowej – mówi dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, inicjatorka Konkursu, podczas Gali Wręczenia Nagrody Firma Rodzinna Roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie firmy, która będzie inspirować inne przedsiębiorstwa. Firmy, która swoją postawą udowadnia, jak wyjątkowe są firmy rodzinne, z jaką naturalnością potrafią godzić skuteczność biznesową z działaniami popularnie rozumianymi jako społeczna odpowiedzialność. – opowiadał o Konkursie Dariusz Szulc, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego. W trakcie kilku miesięcy zbieraliśmy zgłoszenia do Konkursu. Do Konkursu zgłosiło się wiele firm, wybór tej jednej był niezwykle trudny. Powołana została Kapituła, dzięki której udało wyłonić się zwycięzcę. Wygranego nominowano praktycznie jednogłośnie – podsumowała wyniki dr Lewandowska.

Firma Rodzinna Roku 2016 – Raben Group

Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od ponad 80 lat oferując kompleksowe usługi logistyczne. Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 10 krajach Europy. Kapituła doceniła działania firmy przede wszystkim ze względu na osiągnięcie balansu pomiędzy rozwojem firmy a działaniami na rzecz pracowników i społeczeństwa. Grupa Raben może pochwalić się przeprowadzeniem szkoleń e-learningowych dla ponad 2 tysięcy pracowników. Organizują cykliczne sesje dialogowe, czyli spotkania dla lokalnej społeczności, podczas których debatują o tym, co firma mogłaby zmienić w swym otoczeniu, by spełnić oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Raben uruchomił również wolontariat pracowniczy, który nie tylko mobilizuje w kadrze firmy zachowania prospołeczne, ale również przyczynia się do ich identyfikacji z przedsiębiorstwem i krzewienia wrażliwości oraz działań zgodnych z wartościami Grupy. Dodatkowo, projekt zgłaszany do wolontariatu staje się tylko finansowany przez firmę – pracownik sam jest za niego odpowiedzialny, co jeszcze mocniej wiąże go z daną ideą. Projektów Grupy Raben można wymienić wiele, wśród nich znajdują się chociażby Shadowing, czyli „śledzenie” kadry kierowniczej przez studentów, którzy w ten sposób poznają firmę i obowiązki pełnione na danym stanowisku, akcję Bezpieczny Transport, promującą umiejętne korzystanie z fotelików dziecięcych, czy też wszelkie zmiany w firmie mające na celu dbałość o środowisko naturalne (jak wymianę oświetlenia z tradycyjnego na LED, czy też stosowanie dokumentacji w obiegu on-line). Podejmowanych działań jest wiele i każde z nich realizowane jest sumiennie we wszystkich lokalizacjach w Polsce.

Przyznanie nagrody za społeczną odpowiedzialność Grupy Raben zbiega się w czasie z jubileuszem 25 lat jej działalności na polskim rynku. Gdy dziś myślę o początkach i historii Grupy Raben, czuję jeszcze większą odpowiedzialność za decyzje, które podejmuję. Ręczę za nie nie tylko swoim nazwiskiem, ale i opinią, reputacją trzech pokoleń mojej rodziny. Mam przeświadczenie, że jestem tylko jednym z zarządzających w długiej tradycji firmy Raben, ponieważ wierzę, że wiele jeszcze przed nami. Sądzę, że odpowiedzialność w firmach rodzinnych stanowi podstawę ich funkcjonowania. Chcemy bowiem, aby wartość, którą teraz tworzymy, stała się elementem stabilnego fundamentu pod następne lata – komentuje Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

Statuetkę dla Firmy Rodzinnej Roku 2016 wręczyła dr Adrianna Lewandowska oraz prof. Peter May, który jest Przewodniczącym Kapituły Familenuntenehmen des Jahres, konkursu o podobnym charakterze odbywającym się w Niemczech.

Wyróżnienie w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo – Zakład fotograficzny u Jarka – Jarosław Deka

Firma Rodzinna funkcjonująca już w drugim pokoleniu. Przedsiębiorstwo „stawia” na młodych – chętnie zatrudnia osoby uczące się, dostosowując się do ich obowiązków związanych z edukacją oraz umożliwiając im rozwój własnych umiejętności zawodowych. Jako jedyna firma w rodzinnym Żywcu organizuje programy stażowe.

Foto u Jarka jest również kronikarzem miasta – dba o jego promocję i historię. W ramach własnych projektów społecznych prowadzą warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży niedosłyszącej.

W zasadzie do Konkursu zgłosiła nas moja żona. Wyróżnienie cieszy nas tym bardziej, że jako mikroprzedsiębiorstwo nie spodziewaliśmy się wielkiej szansy na dostrzeżenie nas. Jako „ci mniejsi” mamy po prostu mniejsze środki i możliwości na realizację dużych projektów. Dlatego dzisiejszy dzień i to wyróżnienie jest dla całej naszej firmy czymś wyjątkowym – mówi Witold Deka, sukcesor.

Wyróżnienie w kategorii Małe Przedsiębiorstwo – ZPH Pilch

ZPH Pilch zajmuje się produkcją zabawek drewnianych. Motto firmy brzmi: „najcenniejszą rzeczą, którą możesz dać swojemu dziecku to Twój czas”. W przedsiębiorstwie Pilch zwraca się uwagę na konieczności niesienia „czegoś pożytecznego” dla społeczeństwa – zabawki produkowane przez firmę mają służyć edukacji. Pracownicy mają możliwość brania udziału w różnorodnych szkoleniach. Firma jest aktywnie włączona w życie lokalnej społeczności: patronuje wydarzeniom, włącza się w organizację konkursów dla najmłodszych. W Konkursie firma zaprezentowała także jeden ze swoich projektów, który był tworzony wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach – krzesło Kivak, zwane żywym krzesłem. Produkt ma na celu zadbanie o podstawę dzieci i młodzieży i osiągnięcie wymiernych korzyści w rozwoju psychoruchowym dzieci.

Cieszę się, że nasze działania zostały docenione. Do Konkursu zgłosili naszą firmę pracownicy – jest to dla mnie tym bardziej ważne, ponieważ świadczy to o wierze naszego całego zespołu we wspólną misję firmy – komentuje wyróżnienie Roman Pilch, założyciel ZPH Pilch.

Wyróżnienie w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo – Arche sp. z o.o.

Arche sp. z o.o. jest firmą deweloperska. Obecnie zarządza również siecią hoteli zlokalizowanych na terenie całej Polski. Grupa Arche, powstała z rozwoju macierzystej spółki, jest z całą pewnością świadoma swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Przedsiębiorstwo może pochwalić się wieloma licznymi projektami na rzecz swych pracowników (organizuje i finansuje wiele szkoleń, kursów, studiów), chętnie angażuje się w wydarzenia kulturalne. Wśród nich można wymienić między innymi Targi Rękodzieła Artystycznego czy też Konkursów Sztuki Nieprofesjonalnej – Szukamy Nikifora. Do największych projektów firmy należy finansowanie i wspieranie Fundacji Leny Grochowskiej. Głównym celem fundacji jest zapewnienie mieszkań dla repatriantów z Kazachstanu, Ukrainy i Rosji. Firma Arche zapewnia również pracę dla rodaków ze wschodu, a także kompleksowo organizuje wakacje dla polskiej młodzieży z Litwy i Ukrainy. Grupa Arche posługuje się także Kodeksem Etyki, który jest dostępny dla wszystkich interesariuszy firmy na ich stronie internetowej.

Jestem mile zaskoczony – przyjeżdżając dzisiaj na Galę nie spodziewałem się, że otrzymamy wyróżnienie. Cieszy nas, że działania Grupy Arche i Fundacji Leny Grochowskiej zostały docenione przez Kapitułę. Temat repatriantów jest w Polsce dość kontrowersyjny, często mylnie rozumiany. Uważamy, że warto o nim rozmawiać i pomagać naszym rodakom wracać do ojczyzny – mówi Paweł Grochowski, członek Zarządu Grupy Arche.

Wyróżnienie w kategorii duże przedsiębiorstwo – Grupa FAKRO

Firma FAKRO powstała na początku lat 90-tych. Z małej działalności w ciągu 25 lat stała się międzynarodową korporacją, która wciąż zachowuje swój rodzinny charakter. FAKRO jest wiceliderem na światowym rynku okien dachowych.

Grupa FAKRO zapewnia swoim pracownikom szeroki dostęp do bardzo różnorodnych szkoleń: nie tylko specjalistycznych, ale także miękkich, pozwalających na rozwój osobisty pracowników. Patronuje różnorodnym wydarzeniom (m. in.:  Konkurs Teraz Polska, Program Kształtowanie Przestrzeni, Jesienny Festiwal Teatralny, Święto Dzieci Gór, Festiwal im. Jana Kiepury). Wśród wielu ciekawych projektów realizowanych przez Grupę jest cyklicznie organizowana Majówka – wydarzenie dedykowane pracownikom oraz ich rodzinom, podczas którego integrują się, a także mogą poświęcić czas wyłącznie swoim bliskim.

Do ważnych projektów firmy należy współfinansowanie Fundacji Pomyśl o Przyszłości, której celem jest budowanie kapitału społecznego i edukacja ekonomiczna.

Wyróżnienie specjalne za Realizację Autorskiego Projektu – Grupa JMP

Projekt realizowany przez Grupę JMP dotyczył edukacji i innowacyjnego podejścia do niej. Dedykowany był przede wszystkim najmłodszemu pokoleniu. Fundacja funkcjonująca przy JMP zorganizowała spotkania dla ponad 2 tysięcy dzieci i młodzieży, ich rodziców, nauczycieli. Wszystko po to, by wskazać nowe kierunki w sposobie nauczania. Warto także zwrócić uwagę, że za tak dużym przedsięwzięciem stoi „tylko” mikroprzedsiębiorstwo! To znakomity dowód na to, że wspaniałe projekty mogą być realizowana także przez tych „mniejszych”.

open