Home IT&BIM KONFERENCJA „ZASADY I STANDARDY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMAWIAJĄCYCH, INWESTORÓW I WYKONAWCÓW”
KONFERENCJA „ZASADY I STANDARDY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMAWIAJĄCYCH, INWESTORÓW I WYKONAWCÓW”
0

KONFERENCJA „ZASADY I STANDARDY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMAWIAJĄCYCH, INWESTORÓW I WYKONAWCÓW”

0
0

Tematyka tegorocznej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych wpisuje się w oczekiwania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Wprawdzie rozporządzenia z 18 maja 2004 r. i 2 września 2004 r. jeszcze obowiązują bez aktualizacji, ale zmieniły się inne przepisy, w tym Prawo zamówień publicznych czy ustawa o podatku od towarów i usług. Należy więc przeanalizować ich wpływ na zasady kosztorysowania.

Od 2005 roku, w którym Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych wydało Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych upływający czas i niedostępność publikacji spowodowały, że wydanie znowelizowanych standardów stało się konieczne. Podczas konferencji chcemy wskazać możliwe do zdefiniowania i uporządkowania zagadnienia, tak aby były jednoznacznie rozumiane przez wszystkich w aktualnym stanie prawnym i możliwe do wykorzystania przy szacowaniu wartości inwestycji i zamówień, przygotowywaniu ofert, rozliczaniu robót a także waloryzacji wynagrodzenia.

Przewidywana tematyka konferencji obejmuje zagadnienia:
– Przedmiar robót jako element dokumentacji projektowej i kosztorysów
– Formuły kosztorysowe w kalkulacjach uproszczonych i szczegółowych
– Dokumentacja projektowa podstawą kalkulacji kosztorysowej – przepisy, prawo zwyczajowe, praktyka ostatnich lat
– Kontrola kosztowo-czasowa postępu robót budowlanych metodą wartości wypracowanej
– Wynagrodzenie wykonawcy z uwzględnieniem robót zamiennych i dodatkowych po nowelizacji ustawy z 22 czerwca 2016 r.
– Wartość kosztorysowa robót, cena czy koszt?
– Elektroniczne aspekty w kosztorysowaniu robót budowlanych
– BIM 5D.

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2017 r. w Warszawie i będzie szansą na dyskusję i wymianę doświadczeń, szczególnie w obecnej sytuacji znaczących zmian w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i ustawie o podatku od towarów i usług. Szczegółowe informacje na stronie: www. kosztorysowanie.org.pl

„Builder” jest patronem medialnym wydarzenia.

open