Home Komentarze JAROSŁAW BRZOZOWSKI – WYZWANIA PODCZAS BUDOWY METRA
JAROSŁAW BRZOZOWSKI – WYZWANIA PODCZAS BUDOWY METRA
0

JAROSŁAW BRZOZOWSKI – WYZWANIA PODCZAS BUDOWY METRA

0
0

Rozbudowa II linii metra to obecnie najważniejsza stołeczna inwestycja. Długość dwóch realizowanych odcinków: zachodniego oraz wschodnio-północnego wynosi ok. 6,6 km. Budowa metra na Woli i Targówku, decyzją Komisji Europejskiej, została oficjalnie wsparta 432 mln euro, co stanowi niemal 1,9 mld zł.

Zrealizowanie budowy stanowi duże wyzwanie inżynierskie. Wykonawcy muszą sprostać zadaniom wynikającym z uwarunkowań technicznych. Stacje powstają w miejscach, gdzie wcześniej zostały wykonane sieci ciepłownicze, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przewody teletechniczne, kable elektroenergetyczne. Przed budową stacji wszystkie elementy infrastruktury podziemnej należy umieścić w miejscach niekolidujących z budową.

Stacje metra budowane są metodą „top –down”, tzn., że wykonujemy na początek stropy na poziomie najwyższym a następnie po odpowiednim czasie wprowadzamy pod wykonane stropy maszyny, wybieramy ziemię spod stropu i wykonujemy kolejne stropy na gruncie mając nad sobą „dach” poprzedniego stropu.

Wyzwaniem inżynierskim jest wysoki poziom wód gruntowych. Specjalnie zaprojektowane ściany szczelinowe schodzą na niektórych stacjach nawet 50 m poniżej poziomu terenu do warstw glin i innych nieprzepuszczalnych dla wody gruntów. W ten sposób wykonujemy praktyczny basen nieprzepuszczalny dla wód gruntowych, co pozwala na ograniczenie wybierania wody do wypompowywania basenu.

Przy budowie ścian szczelinowych na głębokości około 30 m na jednej ze stacji znalazły się duże głazy narzutowe przyniesione przez lodowiec, pomiędzy którym zakleszczyła się łyżka od specjalistycznej koparki. Nie można jej było wyciągnąć inaczej niż rozkruszając głazy metodą wybuchową. Niestety wybuch w sposób nieodwracalny uszkodził również łyżkę koparki.

Ponieważ terminy zakończenia prac są już znane i określone, jest konieczna praca praktycznie w cyklu ciągłym. Układanie betonu odbywa się również w porze nocy.

Dobra współpraca doświadczonych firm w realizacji konstrukcji inżynierskich Astaldi oraz Fundamental Group (dawniej Budner SA) stanowi podstawę do stwierdzenia, że terminy na odcinku północno-wschodnim zostaną dotrzymane.

Jarosław Brzozowski
Członek Zarządu Fundamental Group

 

open