Home Komentarze Sprostać kształceniu
Sprostać kształceniu
0

Sprostać kształceniu

0
0

Zawód inżyniera budownictwa należy do tradycyjnych profesji o ugruntowanym prestiżu. Pomimo konkurencji nowoczesnych zawodów, które pojawiają się w związku z rozwojem technologii i zmieniającymi się uwarunkowaniami na rynku pracy, studia na kierunku budownictwo nadal cieszą się zainteresowaniem, a inżynierowie budownictwa są i będą poszukiwani na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jednocześnie to zawód wymagający i bardzo odpowiedzialny.

Chcąc sprostać wymaganiom związanym z kształceniem inżynierów budownictwa, uczelnie sięgają po certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia co najmniej na poziomie europejskim, takie jak EUR-ACE® Label.

EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer) jest akredytacją środowiskową, w ramach której dokonuje się oceny jakości programów studiów technicznych. Jest ściśle powiązana z procesem bolońskim, co oznacza, że opiera się na standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Przyznaje ją ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), sieć zrzeszająca europejskie instytucje zajmujące się akredytacją kierunków technicznych. Uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label posiada w Polsce Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).

Znak jakości EUR-ACE® Label jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, ponieważ opiera się na spójnych ramach standardów mierzących efektywność programów studiów technicznych. Co kilka lat standardy i kryteria oceny programów studiów podlegają
weryfikacji i modernizacji zgodnie z aktualnymi trendami i potrzebami w zakresie kształcenia inżynierów.

Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo- -Technicznych (Engineers Europe) automatycznie zalicza programy posiadające EUR-ACE® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing). Polskie uczelnie są bardzo dobrze przygotowane do

kształcenia inżynierów budownictwa. Zapewniają kadrę wysokich kwalifikacjach, dysponują nowoczesną infrastrukturą wykorzystywaną w procesie edukacji (potrafią zdobywać fundusze na ciągły rozwój bazy naukowo-dydaktycznej). Współcześni studenci oczekują przede wszystkim zajęć praktycznych i jak najbliższego kontaktu z zawodem już w trakcie studiów. Student trzeciej dekady XXI w. jest inny niż choćby 10 lat temu (np. mniej interesują go materiały do przeczytania, woli słuchać i oglądać). Największym wyzwaniem, jakie staje przed nauczycielami akademickimi, jest tworzenie treści dostosowanych formą do sposobu percepcji naszych studentów. Przez cały proces kształcenia wyposażamy też współczesnych inżynierów w szereg kompetencji miękkich.


dr hab. inż. MARTA KOSIOR-KAZBERUK, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej

Pierwsza kobieta na tym stanowisku w  ponad 70-letniej histo-rii uczelni. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. trwałości konstrukcji betonowych i  innowacyjnych rozwiązań w  zakresie zbrojenia konstrukcji. Jest autorką i  współautorką blisko 200 publikacji naukowych. W  2021 r. nagrodzona Laurem Buildera, a w 2023 r. nagrodą Polski Herkules. W 2022 r. objęła funkcję Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. W  2023 r. została ponownie wiceprzewodniczącą Rady Admi-nistracyjnej European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

open